Afvalverwerker AVR grijpt digitalisering aan om interne processen en klantcontact te verbeteren

4 februari 2017

Afvalverwerker AVR grijpt digitalisering aan om interne processen en klantcontact te verbeteren

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval tot warmte, elektriciteit en stoom. Alles in het bedrijf verandert, van de manier waarop ze produceren tot de manier waarop de organisatie met klanten communiceert. ICT speelt hierin een cruciale rol. Om de koers van de digitale transformatie scherp in beeld te krijgen, spart manager IT en inkoop Frauke Wessel regelmatig met Qhuba.

AVR maakt een ware digitale transformatie door. Wessel leidt dat traject en dat is geen sinecure. “Ik schaak continu op meerdere borden tegelijkertijd. Enerzijds moeten we eerst onze basis op orde maken voor dat we innovatieve projecten kunnen doen op bijvoorbeeld het gebied van IoT of virtual reality. Anderzijds willen we aan stakeholders laten zien welke kant we op bewegen met IT en dat lukt niet als je al je energie enkel en alleen steekt in infrastructuur. We moeten een balans vinden tussen investeren in de onzichtbare maar noodzakelijke ‘achterkant’ en de zichtbare ‘voorkant’.”

Informatiegedreven

AVR is ontstaan vanuit het afvalverwerkingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Tegenwoordig produceert het bedrijf warmte, elektriciteit en stoom op twee locaties: Rozenburg en Duiven. Daarvoor wordt afval gebruikt uit Nederland en het buitenland. De productie wordt enerzijds gestuurd door het aanbod, maar moet tegelijkertijd continu worden afgestemd op de vraag. Zo produceert AVR in de winter meer warmte en in de zomer meer elektriciteit. Wessel: “Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod is natuurlijk een informatievoorziening vraagstuk. Van oudsher is onze business niet erg IT-gedreven. In onze fabrieken meten we wel van alles met sensoren, maar procesautomatisering is nu nog vooral iets voor onze elektriciens in de plants. We maken momenteel de slag om procesautomatisering beter met kantoorautomatisering te verbinden. Er ligt een basis voor een gezamenlijk beleid.”

Smart maintenance

Daarbij kijkt ze ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden die data-analytics biedt. Wessel: “Er zijn mogelijkheden te over om op basis van data betere beslissingen te nemen. Neem bijvoorbeeld de weersverwachting: als we weten dat er een hele koude periode aankomt, dan kunnen we onze productie daarop afstemmen en meer warmte produceren. We willen dus weerdata integreren met data over de aanvoer van afval, zodat we tijdig dergelijke beslissingen kunnen nemen en niet last minute de productieplanning hoeven om te gooien.” Deze veranderingen vereisen een upgrade van de IT-omgeving. “We investeren momenteel in een dataplatform dat veel beter in staat is om te gaan met alle big data vraagstukken die op ons af komen.” Een andere mogelijkheid om ‘big data’ toe te passen ligt in smart maintenance. “Veel van onze machines, pompen et cetera zijn al uitgerust met sensoren. Die kunnen we alleen nog niet real-time uitlezen. Daar investeren we nu in, want we willen heel graag van correctief naar preventief onderhoud gaan. Als we kunnen voorspellen hoe lang een onderdeel van een machine nog mee gaat, kunnen we het onderhoud beter plannen. We kunnen behoorlijke besparingen realiseren, want onze fabrieken zijn erg CAPEX-intensief. Het doel is om storingen te minimaliseren en onderhoud beter te plannen. Daar leggen we nu het fundament voor.”

Dat fundament bestaat uit het dataplatform en een netwerk dat ervoor zorgt dat de sensorinformatie ook in dat platform terecht komt. “We denken bijvoorbeeld na over: via welk protocol gaan we praten met al die sensoren? Doen we dat via IP of kiezen we voor een LoRa-netwerk?” Bij deze technologische keuzes kijkt Wessel ook al met een schuin oog naar de volgende stap: het efficiënter maken van de onderhoudsprocedures zelf. “Wat ik heel graag zou willen, is dat onze maintenance engineers alle informatie die ze nodig hebben krijgen aangereikt via een mobile device-toepassing, zodat zij de handen vrij houden om te sleutelen aan de machines. Ik wil graag dat ze de sensoranalyses in hun ooghoek zien, dat ze via virtual reality de bouwtekeningen van bijvoorbeeld een kapotte pomp voor zich zien en desgewenst spraakgestuurd een video kunnen aanroepen die toont hoe ze een bepaalde reparatie het best uitvoeren.”

Virtuele omgeving

Een ander onderwerp dat hoog op de innovatie-agenda van AVR staat, is de interactie met andere stakeholders, zoals de overheid en scholen. Enthousiast vertelt ze: “We ontwerpen momenteel een Experience Center waarin we willen laten zien wie we zijn en wat onze toegevoegde waarde is. We bouwen een virtuele omgeving waarin we bezoekers laten zien hoe wij van waardeloze juist hele waardevolle producten creëren. Dat gebeurt onder meer aan de hand van interactieve omgeving waarin mensen al spelend de verschillende componenten van ons productieproces kunnen beleven. Daarbij tonen we aansprekende real-time cijfers, zoals bijvoorbeeld het aantal warme douchebeurten dat wij op die dag hebben geleverd aan de inwoners van Rotterdam.”

Roadmap digitale transformatie

Dit soort toepassingen vraagt om een goed fundament. Daarin heeft AVR al de nodige stappen genomen. Wessel: “We zijn lang in een overname traject verwikkeld geweest. In die periode is bewust niet geïnvesteerd in IT, wat betekende dat er behoorlijk wat achterstallig onderhoud was toen ik hier drie jaar geleden binnen kwam. Gelukkig hebben we een directie met visie en kreeg ik de ruimte om te investeren, mits ik maar kon aantonen hoe we die investering gaan terugverdienen. De mentaliteit in dit bedrijf is: kijk maar welke innovaties beschikbaar zijn en waar we op termijn geld mee kunnen verdienen. Ik heb eerst gefocust op de basis: XP uitfaseren, ons datacenter virtualiseren, consolidatie van het applicatielandschap, vernieuwing van de werkplek.

Daarna ben ik met alle business units het gesprek aangegaan: wat heb jij vandaag de dag nodig om goed te functioneren? En hoe zou je over vijf of tien jaar willen werken? Welke mogelijkheden liggen er om dingen slimmer te doen? Op basis daarvan hebben we een roadmap ontwikkeld voor onze digitale transformatie.” In dat traject spart Wessel regelmatig met Qhuba. Ze heeft een-op-een gesprekken en neemt deel aan ronde tafels met andere bedrijven die in een soortgelijke transitie zitten. “Het is heel inspirerend om regelmatig met anderen, die wat verder van jouw business af staan, te praten over: wat speelt er? Welke mogelijkheden zijn er om tegemoet te komen aan bepaalde uitdagingen? Waar moet je aan denken als je die route kiest?

Mijn gesprekken met Qhuba hebben vooral betrekking op strategie.” Daarnaast schakelt ze Qhuba in bij pragmatische vraagstukken. “Ze hebben bijvoorbeeld voor ons een programmamanager geworven die de innovatie-agenda trekt”, zegt Wessel. “En ik schakel ze ook wel eens in voor coachingstrajecten.” Ze waakt ervoor om teveel consultants in te huren. “Ik vind dat ieder bedrijf zelf zijn eigen innovatie-agenda moet bepalen. Dat kun je niet uitbesteden. Het is prima om met externen te klankborden, maar je moet zelf eigenaar zijn van je digitale transformatie. Daarom vind ik het ook zo fijn om met Qhuba samen te werken. Zij hebben namelijk dezelfde visie. Ze proberen het niet uit je handen te trekken. Zij ondersteunen, houden een spiegel voor, prikkelen en spelen soms de rol van luis in de pels. Maar ze laten verantwoordelijkheden liggen waar die horen.”

Wil je meer informatie of kijken wat er mogelijk is voor jouw organisatie? Neem contact met ons op.