CFO heeft cruciale rol in Digitale Transformatie

16 mei 2019

CFO heeft cruciale rol in Digitale Transformatie

De Chief Financial Officers krijgen voortdurend financieringsverzoeken en investeringsvoorstellen uit de eigen organisatie. Veelal zijn deze aanvragen onderdeel van een budgetteringscyclus, maar er komen natuurlijk gedurende het hele jaar vragen binnen.

De uitdaging voor CFO’s is om de juiste beslissingen te nemen op basis van twee vragen:

  • Welke financieringsaanvragen verdienen prioriteit?
  • Hoeveel financiële investering moeten deze ontvangen, zowel op korte als op lange termijn?


Als CFO zul je daarom moeten optreden als investeerder in interne digitale initiatieven. De vraag is: waar en hoeveel het bedrijf moet uitgeven om te concurreren in een steeds complexer wordende gedigitaliseerde markt?

Maak optimaal gebruik van de CFO

Het is daarnaast aan de CFO om collega’s te helpen met het inzichtelijk maken van de opbrengsten van digitale transformatie, door nieuwe strategieën aan nieuwe inkomsten te koppelen. Dit verhaal vertellen aan belanghebbenden vanuit een strategisch, investerings- en risicoperspectief. Het bestuur valt hier ook onder, zij moeten steeds meer de technologische prioriteiten en belangrijke beslissingen begrijpen. Als cybersecurity bijvoorbeeld een prioriteit op bestuursniveau is, is het van cruciaal belang dat bestuurders van meet af aan worden betrokken. Zo begrijpen zij hoe een transformatie de kernactiva van de organisatie kan beschermen en tegelijkertijd een pad voor groeimogelijkheden kan creëren. Als CFO heb je de verantwoordelijkheid om financiële prioriteiten aan het bestuur te communiceren. Het toezicht van de CFO op een digitale transformatie biedt bestuurders extra zekerheid dat ze op de hoogte worden gehouden van beslissingen die hun eigen bestuurstaken kunnen beïnvloeden.

CFO schakel in digitale transformatie

De mindset van finance als backoffice-ondersteuningsfunctie waarvoor alleen de minimale IT-investering nodig is, behoort duidelijk tot het verleden; degenen die de financiering voor hun rekening nemen, moeten zich aanpassen aan de technologische ontwikkeling.

Om het bedrijf naar succes te leiden, zijn CFO’s bezig hun rol opnieuw uit te vinden en zich aan te passen aan de nieuwe strategische overwegingen van de onderneming. Naast de verandering in hun rol in de organisatie, zijn er steeds meer digitale hulpmiddelen beschikbaar waarmee je als CFO toegang krijgt tot diepgaande analyses en inzichten. Elke CFO heeft te maken met unieke uitdagingen voor de organisatie. Daarom is het cruciaal om een visie te hebben op de digitale toekomst in de race naar het nieuwe digitale tijdperk en om concurrenten te (blijven) overtreffen.

Nieuwe invullingen CFO rol

CFO’s waren in het verleden vaak betrokken bij IT, omdat de IT functie in het CFO portfolio viel. Veel IT Directeuren en CIO’s rapporteerden aan een CFO. Deze verhouding dateert uit de tijd dat IT als een ondersteunende staf functie werd gezien. Dat is inmiddels wel veranderd. Er is voor de CFO wel degelijk nog een rol te spelen op dit terrein. Dit zijn de verschillende rollen die de CFO kan aannemen:

Bedenker van nieuwe bedrijfsmodellen

CFO’s zouden betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van bedrijfsmodellen van de volgende generatie als een belangrijke manier om groei te stimuleren. CFO’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen welke modellen economisch haalbaar zijn voor hun bedrijven, nu en in de toekomst.

Aanjager van Digitale Transformatie

CFO’s zijn een belangrijke spil in de digitale transformatie. Zij kunnen de verschillende CxO’s inzicht geven in het potentiële financiële rendement dat ontstaat door het delen van informatie en herinrichting van de verschillende digitale processen.

Adviseur financiën en risico beheersing voor de Digitale Transformatie

Als CFO kun je je CIO ondersteunen in het beantwoorden van diverse vraagstukken. De CFO ondersteunt bij ingrijpende beslissingen zoals het behouden of verplaatsen van applicaties, IT enabled bedrijfsprocessen, IT infrastructuur en meer. Een typische vraag die uit deze samenwerking naar voren kan komen is bijvoorbeeld: Is het financieel te rechtvaardigen om over te stappen van lokale computers naar een openbare cloud?

Naast kostenreductie door het inkrimpen of sluiten van datacenters, kan de CFO een belangrijke rol spelen in het digitaliseren van producten of het verbeteren van klantervaringen door data te gebruiken.

New technology automatiseerder

De vierde rol die CFO’s kunnen spelen in een digitale transformatie, is het transformeren van de eigen afdeling door een “machine-first” aanpak te volgen. Hiervoor moet gekeken worden welke financiële processen en andere zaken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van kunstmatige intelligentie, RPA of andere technologie.

Welke rol gaat de CFO spelen?

Bedenk als CFO goed welke rol je kan spelen in de omslag naar digitalisering. Welke rol dit is ligt aan de fase waarin het bedrijf zit en je zult dus wellicht door de jaren heen al deze verschillende rollen gaan bekleden. Heb je vragen hoe je dit het beste aan kunt pakken? Neem contact met mij op

Jessica van Beek

06-14749698

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.