CIO, CTO of CDO: what’s in a name?

24 augustus 2018

CIO, CTO of CDO: what’s in a name?

De diversiteit aan functietitels in de IT is groot, zeker ook als het gaat om functies op C-level. Dit komt de duidelijkheid niet altijd ten goede, zeker niet in werving en selectie. Wat houdt welke rol nu precies in?  

De IT-organisatie is verantwoordelijk voor een aantal zaken: het ondersteunen van de bedrijfsvoering (capability), reliability, availability en inspelen op possibilities. Deze verantwoordelijkheden geven mooi het onderscheid tussen de rollen aan.

CIO

De CIO ziet IT als onderdeel van de bedrijfsvoering. De focus is outside-in: waar moet IT goed in zijn om de business succesvol te maken of te houden? De CIO ziet zichzelf als dienstverlener richting de business en richting de klanten van het bedrijf.

IT-directeur of IT-manager

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf staat onder de CIO al dan niet een IT-directeur of IT-manager. Hij of zij is verantwoordelijk voor demand & supply en focust op de operationele kant: inrichten van een dashboard, bemensen van de IT-organisatie, overzicht houden over de projecten. Hiermee garandeert hij de reliability.

CTO

De CTO kijkt door een technische bril. Wat is er allemaal mogelijk? Hij adviseert de CIO op technisch vlak en stuurt de uitvoerende teams aan. De CTO-rol komt vooral voor in technisch gedreven organisaties, zoals in de telecom en e-business. De focus ligt op availability.

CDO

De CDO (Chief Digital Officer, niet te verwarren met Chief Data Officer) geeft richting aan de digitale transformatie. Het is een business man of vrouw die een outside-in focus heeft: wat willen klanten en hoe kan de organisatie daar met een door technologie gefaciliteerd businessmodel invulling aan geven? De CDO is dus bezig met de ‘voorkant’: de waardepropositie en het businessmodel. De focus ligt op possibilities.

Meer weten over de verschillende rollen en de wijze waarop organisaties die kunnen invullen? Neem contact op met Jessica van Beek

Wil je zelf eens kijken of je recruitment in zijn geheel wel goed is ingericht ? Doe de Recruitment Check

Jessica van Beek

06-14749698

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Whitepaper

Whitepaper Candidate Experience