CIO Office: voorwaarde voor succesvolle digitale transformatie

17 mei 2017

CIO Office: voorwaarde voor succesvolle digitale transformatie

In een recent onderzoek van Gartner onder 388 CEO’s is gebleken dat IT-verbeteringen en technologie de  tweede prioriteit is van CEO’s, na groei. Nog nooit stond digitalisering zo hoog op de prioriteitenlijst van CEO’s van grote bedrijven. Bovendien blijkt uit ditzelfde onderzoek dat de meeste bedrijven zelf weer de regie willen hebben en niet meer volledig afhankelijk willen zijn van leveranciers.

Dit betekent dat de CIO een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de organisatie. Deze persoon moet namelijk de digitale transformatie gaan leiden. Het is erg belangrijk voor de CIO om de juiste mensen om zich heen te verzamelen in een CIO Office, ook wel de denktank van de digitale transformatie. CIO’s van grote multinationals zijn vaak wel in staat om deze mensen om zich heen te verzamelen die de belangrijkste rollen kunnen invullen in hun CIO Office. En ook met het bemensen van de IT-afdeling hebben zij vaak weinig problemen. In de midmarket daarentegen is dat een heel ander verhaal. In die organisaties ontbreken vaak de resources om goed invulling te geven aan een CIO Office en aan het deel van de organisatie dat zich bezig houdt met innovatie, verandering en verbetering.

Digital readiness assessment geeft inzicht in ‘digivaardigheid’ van de organisatie

De eerste vragen die een CIO zich zou moeten stellen zijn:

  • Hoe digivaardig is mijn organisatie?
  • Beschik ik over de juiste mensen?
  • Zijn mijn processen al voldoende agile?
  • En hoe hoog is de volwassenheid van mijn IT-voorzieningen?

Een digital readiness assessment geeft inzicht in de mate waarin een organisatie klaar is voor een digitale transformatie en laat ook zien welke aspecten eerst op orde moeten worden gebracht alvorens grootschalig te gaan digitaliseren. Als de ICT-voorzieningen en processen op orde zijn, is de volgende stap het uitzetten van een digitale strategie. Zoals gezegd hebben CIO’s van grote bedrijven daarvoor een CIO Office tot hun beschikking, een denktank met inhoudelijke specialisten op verschillende gebieden die de CIO helpen de strategie uit te zetten, het beleid te bepalen en overzicht te houden over het totale IT-speelveld. De meeste middelgrote organisaties kunnen zich geen volledig ingericht CIO Office permitteren en brengen deze taken onder bij het IT-management. Soms zijn zelfs alle taken belegd bij de CIO of IT-manager. En dat is best gevaarlijk, want een digitale transformatie is verbouwen met de winkel open. Het is een heel lastige taak om tegelijkertijd de winkel te runnen en een verbouwing te leiden. Het vergt dat de CIO of IT-manager tegelijkertijd winkelbaas en bouwopzichter is.

Rollen in CIO Office

Een CIO Office bestaat uit verschillende specialismen, de belangrijkste zijn:

  1. Enterprise architectuur: het vertalen van business doelstellingen naar de inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening
  2. IT-security en risk management: het beheersen van IT-beveiligingsrisico’s, maar ook het herstellen van de gevolgen van incidenten, calamiteiten en crises (de rol van Chief Information Security Officer is tegenwoordig in de meeste organisaties wel ingevuld omdat de wet Meldplicht Datalekken dit verplicht)
  3. IT Compliancy: het voldoen aan IT-wet- en regelgeving
  4. (Strategisch) IT-leveranciersmanagement: succesvol onderhouden van relaties met leveranciers, waarbij kosten en kwaliteit van producten/diensten worden bewaakt
  5. IT cost & performance management: inzicht geven in de kosten van IT-diensten
  6. IT (verander)portfolio management: het managen van alle digitale initiatieven om de strategische doelen van de organisatie te realiseren.

Het is een illusie om te verwachten dat deze specialismen allemaal door één of enkele personen kunnen worden ingevuld. Tegelijkertijd is het voor de meeste middelgrote organisaties te duur om deze deskundigen allemaal apart op de payroll te zetten. Daarom heeft Qhuba een breed pallet aan dienstverlening ontwikkeld om bedrijven langdurig bij te staan in de digitale transformatie. Deze diensten bundelen wij onder de noemer CIO Office as a Service. Wij fungeren als sparring partner voor het management, de CIO en de IT-afdeling en hebben specialisten beschikbaar op de diverse terreinen. Zo kunnen bedrijven kennis in huis halen maar toch zelf de regie voeren over hun eigen digitale transformatie.

Meer informatie over CIO Office as a Service? Neem contact met ons op.

Wouter Hasekamp

06-46338864

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Stel mij een vraag.