Strategie executie: goede strategieën zijn bovenal uitvoerbaar

9 juni 2017

Strategie executie: goede strategieën zijn bovenal uitvoerbaar

Slechts 8 procent van de bedrijven is goed in zowel het definiëren van een strategie als het uitvoeren ervan, zo blijkt uit een onderzoek van Leinwand, Mainardi en Kleiner van Harvard Business School. Dat is slecht nieuws voor alle bedrijven die aan de vooravond staan van, of bezig zijn met een digitale transformatie. Want draait het in een digitale transformatie niet vooral om het aanpassen van de strategie op alle nieuwe digitale mogelijkheden om zo klanten nog beter (lees: efficiënter en/of nog meer op maat) te bedienen?

De definitie van strategie is: het samenhangende en gecombineerde plan van het gebruik van alle beschikbare middelen, acties en het begeleidend tijdschema, waardoor de (bedrijfs)doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden: een strategie moet ertoe leiden dat vooraf gestelde doelen worden behaald, gebruikmakend van alle beschikbare middelen. Een strategie geeft antwoord op de kernuitdaging van de organisatie.

Wat zijn de uitdagingen in context en organisatie?

In de meeste organisaties is er wel iets dat het behalen van doelen in de weg staat. De organisatie is actief in de verkeerde markt, zoals een markt die ophoudt te bestaan of die dermate snel verandert dat de organisatie het tempo niet kan bijbenen. Het kan ook zijn dat de organisatie de verkeerde producten of diensten levert, bijvoorbeeld omdat ze de innovatiesnelheid van concurrenten niet kunnen volgen. In deze beide gevallen zit het probleem in de context waarin de organisatie opereert. De strategie die gisteren werkte, past niet meer bij de markt van vandaag. Een ander probleem kan zijn dat de impact van de corporate strategie op de sub-strategieën niet duidelijk is, of dat deze sub-strategieën zich niet goed tot elkaar verhouden. En voor elke sub-strategie geldt: zijn er de juiste en voldoende mensen, budget en systemen om hieraan invulling te geven? Soms zit het probleem ook volledig intern, in de eigen organisatie. Bijvoorbeeld omdat medewerkers niet verandergezind zijn, omdat het leiderschap niet goed is georganiseerd of omdat de leider er niet in slaagt zijn organisatie enthousiast te maken voor zijn plannen.

Zonder goede planning en executie geen succes

Als al deze uitdagingen uit de weg zijn geruimd en de strategie de juiste uitdagingen adresseert, is dat nog altijd geen garantie voor een succesvolle digitale transformatie. The proof of the pudding is in the eating. Ofwel: je moet de strategie op de juiste manier uitvoeren. Zonder goede planning en executie is iedere strategie gedoemd te mislukken. Qhuba werkt daarom met het SCOPE-model, wat een acroniem is voor Strategy – Context – Organization – Planning – Execution. Organisaties hebben vaak de neiging om de eerste drie stappen uit dit model veel te snel te nemen. Ze staan in de projectenmodus, zonder zichzelf de vraag te stellen of dat project wel echt tegemoet komt aan de kernuitdagingen van de organisatie.

Strategie-assessment geeft inzicht in uitvoeringskracht

Daarom doen wij voorafgaand aan ieder project de FSA-check, wat staat voor Feasibility, Suitability en Acceptability. De FSA-check is een snelle strategie-assessment die antwoord geeft op drie belangrijke vragen:

  1. Hoe hoog is de haalbaarheid (Feasibility) van de strategie? Heb ik de juiste en voldoende mensen, budget en systemen om de strategie uit te voeren?
  2. Is de strategie geschikt (Suitability) voor het onderliggende probleem?
  3. Wordt de strategie door alle stakeholders geaccepteerd? (Acceptability) Staan zij allemaal achter het plan en zullen zij hun volledige medewerking verlenen, of kunnen we erop rekenen dat er hier en daar wat hakken in het zand gaan?

Iedere organisatie zou een FSA-check moeten ondergaan om hun strategie te testen en simpelweg om te controleren of de gestelde doelen wel realistisch zijn. En nee, dat hoeft niet door langdurige strategische besprekingen waar maar weinig concrete antwoorden uit komen. Hou het praktisch en doe de FSA-check van Qhuba.

Meer weten of hulp nodig bij het uitvoeren van de FSA-check? Neem contact met ons op.

Wouter Hasekamp

06-46338864

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Stel mij een vraag.