Op zoek naar een nieuwe c-level functie in de IT? Lees door de functietitels heen

3 september 2018

Op zoek naar een nieuwe c-level functie in de IT? Lees door de functietitels heen

CIO, CTO, CDO. De variëteit aan leidinggevende functies in de IT groeit. Dat is logisch, want IT ontworstelt zich uit zijn faciliterende rol en groeit toe naar een echte businessrol. IT zet een volgende stap in de volwassenheidsfase. En daar hoort nu eenmaal bij dat er nog wat onduidelijkheid is over rollen en verantwoordelijkheden. Zoekende bedrijven en kandidaten die dit onvoldoende onderkennen, kunnen wel eens een verkeerde keus maken.

Op hoofdlijnen is het onderscheid tussen de rollen voor de meeste mensen wel duidelijk; de CIO is er verantwoordelijk voor dat de bedrijfsvoering goed door IT wordt ondersteund. De CTO houdt zich voornamelijk bezig met de technologie die daarbij wordt gebruikt. En de CDO (Chief Digital Officer, niet te verwarren met Chief Data Officer) kijkt door een businessbril naar hoe IT de waardepropositie van een organisatie kan versterken en welke (digitale) businessmodellen daarbij horen. Tot zover de theorie.

Omvang van de organisatie

Maar dan de praktijk. Er staat natuurlijk geen muur tussen deze verantwoordelijkheden. Ze lopen in elkaar over, en dus zullen rollen in elkaar overlopen. De mate waarin dat gebeurt hangt onder meer af van de organisatiegrootte. In kleinere organisaties is een IT-directeur of –manager CIO, CTO en CDO in één. Hij of zij is verantwoordelijk voor zowel de strategie als de dagelijkse leiding en bemoeit zich zowel met de voorkant (de businesskansen) als de achterkant (de technologische invulling). Naarmate bedrijven groter worden, komt er een striktere scheiding tussen de voorkant en de achterkant, alsmede tussen een strategische invulling van een rol en een tactische invulling.

Branche en fase in digitale transformatie

Daarnaast is de invulling van een rol sterk afhankelijk van de branche waarin een organisatie opereert en de fase van de digitale transformatie waarin de organisatie zich bevindt. Hoe dominant is IT in het businessmodel? Telecom, banken en e-commerce organisaties zijn technologiegedreven bedrijven. De volwassenheid van IT staat daar op een ander niveau dan in de bouw, de zorg of een overheidsorganisatie. Dat komt doordat deze sectoren zich nog in een andere fase van hun digitale transformatie bevinden. Voor de invulling van een rol en de mate waarin een CIO, CTO of CDO in de organisatie fungeert als inspirerend leider of als facilitator maakt dat nogal wat uit.

IT als kostenpost of driver voor groei?

Let als kandidaat op zaken in de vacaturetekst die voorspellend zijn voor de huidige invulling van een rol. Als een CIO verantwoording moet afleggen aan de CFO verklapt dit vaak een traditionele benadering: IT wordt nog gezien als kostenpost en niet als driver van groei. CIO’s die graag een verschil willen maken en zich als missie toe-eigenen om hier verandering in aan te brengen, kunnen in zo’n organisatie echt iets betekenen, mits ze in staat zijn het bijbehorende politieke spel goed te spelen. Maar CIO’s die wars zijn van politiek, worden in zo’n bedrijf waarschijnlijk doodongelukkig omdat ze keer op keer met hun hoofd tegen een muur lopen.

Het mag duidelijk zijn dat de functietitel in een vacaturetekst slechts ten dele voorspellend is voor de invulling van een rol. Weten waar je op moet letten en welke vragen je moet stellen tijdens het gesprek? Neem contact op met Jessica van Beek

Wil je eerst zelf uitzoeken waar (recruitment) kansen liggen voor de organisatie? Doe de Recruitment Check

Jessica van Beek

06-14749698

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Whitepaper

Whitepaper Candidate Experience