Strategie executie: de beren op de weg tussen droom en daad

13 juli 2017

Strategie executie: de beren op de weg tussen droom en daad

Een strategie definiëren die tegemoetkomt aan de uitdagingen in de markt is één ding, ‘m ook daadwerkelijk uitvoeren is wat anders. Willem Elsschot schreef het al: tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren.

Bij Qhuba zoeken we altijd wél naar een verklaring, en dan niet achteraf maar vooraf. Daarom doen wij bij ieder project dat uitvoering moet geven aan de gekozen strategie een FSA-check. Dat is een snelle strategie-assessment die inzicht geeft in:

  • is de strategie (of het project) haalbaar (feasable)?
  • is de strategie (of het project) geschikt voor het onderliggende probleem (suitable)?
  • wordt de strategie (of het project) door alle stakeholders geaccepteerd (acceptable)?

Context en compliancy

Elsschot benoemde de problemen in omgekeerde volgorde van moeilijkheid. Natuurlijk moet een strategie voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Op dit moment is de GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. Organisaties die privacygevoelige gegevens verwerken, en zeker degenen die een klantgerichte strategie kiezen, zullen de nodige maatregelen moeten nemen. Niet voor niets maken Context en Compliancy samen een belangrijk onderdeel uit van ons SCOPE-model. De context bepaalt immers vaak welke wet- en regelgeving relevant is.

Zijn de benodigde resources aanwezig?

De praktische bezwaren zijn in de regel nog een stuk lastiger te adresseren. Een praktisch bezwaar is bijvoorbeeld het ontbreken van budget om de projecten uit te doen die uitvoering moeten geven aan de gekozen strategie. Of het ontbreken van de benodigde resources. Dat kunnen machines zijn, een geschikt systeemlandschap of de juiste mensen. In deze gevallen schort het aan de feasability. Een ander praktisch bezwaar is dat de strategie helemaal niet tegemoet komt aan het onderliggende probleem of niet past bij de context waarin de organisatie opereert. Iedere markt is anders en een strategie die in de ene markt werkt, kan in een andere markt wel eens volledig de plank misslaan. Daar komt bij dat markten nu sneller dan ooit veranderen. Een strategie die nu werkt, kan morgen wel eens verouderd zijn omdat een concurrent de markt op zijn kop zet met een nieuw businessmodel. In dit geval mankeert het dus aan de suitability.

Draagvlak bij radicale beslissingen

Tja, en dan is er tot slot nog de ‘weemoedigheid die niemand kan verklaren’. Zie maar eens alle stakeholders mee te krijgen. Aandeelhouders denken vaak vooral aan korte termijn winst. Werknemers willen vooral baanzekerheid, en dan liefst ook nog een beetje leuk werk. En vrijwel niemand is een voorstander van veranderen. We houden nu eenmaal graag vast aan datgene wat we kennen. En zeker ook aan bestaande bronnen van omzet. Terwijl het voor de strategie soms nodig is om om te schakelen op een ander businessmodel met tijdelijk minder zekere inkomsten. Neem KPN. Zij hadden een eigen WhatsApp-achtige dienst ontwikkeld. Maar ze konden niet alle stakeholders achter het idee krijgen vanwege hun angst voor kannibalisatie op de SMS-inkomsten. Achteraf kunnen we constateren dat de angst terecht was, maar dat KPN nu helemaal geen graantje meepikt van de nieuwe markt. Met andere woorden: zeker bij radicale beslissingen is het best lastig om draagvlak te creëren.

Identificeer de beren

Kortom, je kunt nogal wat beren op de weg tegenkomen bij strategie-executie. Je kunt je daardoor laten verrassen, maar je kunt ook vooraf een kort onderzoek doen naar de kans dat je bepaalde beren tegenkomt. De FSA-check is zo’n onderzoek dat nagaat of de gestelde doelen wel realistisch zijn en tegen welke problemen je bij de executie zou kunnen aanlopen.

Meer weten of hulp nodig? Neem contact met ons op.

Wouter Hasekamp

06-46338864

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Stel mij een vraag.