Verwar talent management niet met competentiemanagement

19 september 2018

Verwar talent management niet met competentiemanagement

Iedere organisatie is bezig met talent ontwikkeling. Het onderwerp is hot. Wie op het woord googelt, krijgt meer dan 500.000 hits, in het Nederlands alleen al. Kijk je wat verder, dan blijkt dat veel van die pagina’s niet zozeer gaan over het ontwikkelen van talenten, maar vooral over het trainen van vaardigheden. Wat is het verschil en waarom is het zo belangrijk die twee uit elkaar te houden?

Vaardigheden zijn basisvoorwaarden

Natuurlijk is het trainen van competenties belangrijk. Of het nu om beroepsgerichte vaardigheden gaat of om algemene vaardigheden om goed te kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld goed omgaan met de IT-middelen die de organisatie verstrekt. Hoe beter iemand de vaardigheden beheerst die bij zijn werk horen, hoe efficiënter en effectiever iemand zijn werk kan doen.

Met competentiemanagement maak je inzichtelijk wie welke vaardigheden nodig heeft en in welke mate mensen die vaardigheden ook goed beheersen. Zo zie je welke trainingen nu nodig zijn om medewerkers op het juiste niveau te krijgen. En het is mogelijk om op basis van de strategische plannen van de organisatie de benodigde competenties in de toekomst te schetsen, zodat inzichtelijk wordt welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden om ook de komende jaren over de juiste mensen te beschikken.

Talenten zijn bepalend voor iemands passie

Bij talent management gaat niet zozeer om vaardigheden, maar vooral om het aanleren van nieuw gedrag. Bij talentontwikkeling draait het om vragen als: Hoe denk je? Hoe handel je? Hoe gedraag je je? Op welke manier werk je samen met anderen? Wat motiveert je? Ieder mens heeft verschillende talenten, die deels zijn aangeboren maar ook deels zijn aangeleerd. De één is creatief, de ander is een natuurlijke leider en de volgende schiet het liefst direct in de actiestand. Iemand die in zijn werk zijn talenten kan aanspreken, zal veel gepassioneerder zijn over dat werk dan iemand voor wie dat niet geldt. Alle reden dus om ook de talenten van medewerkers in kaart te brengen.

Zoals gezegd zijn talenten deels aangeboren, maar je kunt ze ook wel degelijk ontwikkelen. Hoe beter die ontwikkeling aansluit bij de aangeboren talenten, hoe gemotiveerder iemand zal zijn. Alle reden dus om in kaart te brengen waar de talenten van medewerkers liggen en in welke richting deze ontwikkeld kunnen worden. Zeker nu werk sneller dan ooit verandert. Met talent management hou je de inzetbaarheid van medewerkers in deze snel veranderende wereld op peil.

Hoe doe je dit in de praktijk?

Voor Van Oord hebben we dit onderscheid vormgegeven in een workforce management concept waarbij we verschil maken tussen skillpool management en resource management. In de skillpool beheren we de competenties die mensen nodig hebben om op een project bepaalde activiteiten uit te voeren. En bij resource management kijken we welke talenten er nodig zijn om een project op de juiste manier te bemensen en succesvol te maken. Op die manier komt Van Oord tot een veel gerichter opleidings- en trainingsmodel en weet het bedrijf medewerkers beter te inspireren om hun talenten verder te ontwikkelen.

Zelf ook zo’n gescheiden model opzetten? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. We delen graag onze ervaringen.

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Whitepaper