Wat betekent de War for Talent eigenlijk?

27 juni 2019

Wat betekent de War for Talent eigenlijk?

The war for talent. Ik dacht dat het een recruitment hype was. Een modeterm. Wat verder onderzoek wijst al snel uit dat deze “oorlog” al zeker 20 jaar gaande is. Iedereen wil de krentjes uit de pap. Het grootste talent in huis halen om zodoende de concurrentie voor te blijven. De krappe arbeidsmarkt heeft deze strijd de afgelopen jaren enkel aangewakkerd.

Online zie ik veel antwoorden op de vraag hoe werf ik toptalent. De vraag waarom je überhaupt zou moeten werven of wat talent eigenlijk is, is een stuk minder prominent aanwezig. Vermoedelijk omdat we het antwoord op deze vragen denken te weten. Al blijkt dit toch niet zo simpel, laat staan eenduidig, te zijn.  De uitvoering kunnen we blijven verbeteren, daar ben ik het mee eens, al kan het geen kwaad om het bijltje na 20 jaar hakken ook eens op een andere manier te slijpen.

Wat is talent?

Waar zoek ik precies naar op die krappe arbeidsmarkt? Als deze vraag niet goed beantwoord wordt, grijpen we terug naar wat we kennen. Naar wat we kwantificeerbaar kunnen maken. Bij junior rollen zijn dit bijvoorbeeld schoolprestaties, bij medior en senior rollen is dit de recente werkervaring (liefst aangevuld met geleverde resultaten). Erg handig, omdat je die prestaties vaak één op één kan staven aan de werkzaamheden waarvoor je iemand zoekt, en dus vrij zeker kan zijn van een direct positief resultaat. Conclusie: Een hoop zekere gezichten op de HR afdeling, maar geen enkele zekerheid van het juiste talent in je organisatie. Puntje bij paaltje hebben alle goede bedoelingen toch geleid tot competentiegericht sourcen. Een uitstekende oplossing voor de korte termijn, maar geen enkele garantie dat je goud voor de lange termijn in handen hebt.

Als je er goed over nadenkt is het toch ook best krom? Je organisatie toekomst bestendig maken door te kijken naar prestaties uit het verleden. Zoals we weten, bieden die juist geen garantie.

Iedereen met een vaste hand kan de lijnen volgen en een Mondriaan schilderen. Alleen Mondriaan kon de lijnen uitzetten. 

Talent staat gelijk aan succes?

In een omgeving waar succes een vooraf gedefinieerd begrip is (zoals een onderwijs instelling) is talent geen vereiste. Zolang je hard werkt en de gestelde kaders volgt, is een goed resultaat binnen handbereik. Talent kan dit traject wel vergemakkelijken al blijkt in veel gevallen dit talent juist in de weg te zitten. Talent vindt nieuwe, creatieve manieren om met problemen om te gaan. Deze nieuwe concepten worden vaak niet direct door de omgeving geaccepteerd en kunnen onbegrip en weerstand opleveren. Deze factoren, plus gebrek aan uitdaging, zijn voor talent demotiverend en kunnen juist tot onderpresteren leiden.

Talent is een aangeboren gave. Iedereen heeft in mindere of meerdere mate een aantal talenten. Vaak gaat talent gepaard met interesses waarin het zich vanaf jonge leeftijd op creatieve manier kan uiten. Om de eigen potentie volledig te benutten moet ieder individu de ruimte krijgen om zijn talenten te ontdekken en ontplooien. Als dit binnen de gestelde kaders van onze systemen kan (en onze definitie van succes) is dat hartstikke mooi en zal iedereen je toejuichen, als dat niet past wordt het snel problematisch, met als gevolg een hoop onbenut potentieel voor de organisatie/maatschappij en – minstens zo vervelend – een persoon die niet de mogelijkheid krijgt tot zelfactualisatie. Een van de kernzaken van een gelukkig en vervuld leven en dus iets waar iedereen recht op heeft.

Wat heeft talent nodig om te ontwikkelen?

Een belangrijk onderscheid tussen personen die op basis van hun talenten hun unieke bijdrage leveren en personen die dat niet doen is waar ze hun energie vandaan halen. Uit inspiratie of uit motivatie. Inspiratie is van binnen te vinden, inspiratie is pure noodzaak en gaat altijd gepaard met nieuwsgierigheid. Een sterke en soms haast oncontroleerbare energie die zich wil uiten in jouw talent. Of het nu gaat om een kunstenaar, docent of programmeur. Wanneer inspiratie je drijvende kracht is, ben je vervuld met creativiteit, weet je niet wat opgeven is en is er altijd een oplossing voor ieder probleem te vinden. Deze energie is in iedereen te vinden, uit zich op verschillende manieren en werkt bijzonder aanstekelijk.

Vraag jezelf maar eens af. Wanneer ben jij geïnspireerd of heb je gewerkt met een geïnspireerd persoon? Wat doet dat met jou en je omgeving?

Motivatie daarentegen is gebaseerd op externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een promotie, schouderklopje, salarisverhoging of voordeel op de concurrentie. Dit zijn positieve motivatoren. Negatieve motivatoren zijn bijvoorbeeld de angst om je baan of een klant te verliezen, of omdat je gewoon niet nog een keer zin hebt in het gezeur van je collega’s of leidinggevende. Motivatie is evengoed over te dragen en kan net zo veel energie opleveren. Gecombineerd met inspiratie  kan positieve motivatie tot uitzonderlijke prestaties leiden. Doordat motivatie gebaseerd is op externe factoren is de energie die hieruit te putten valt – in tegenstelling tot inspiratie – eindig. Als motivatie de enige drijvende kracht is, moet men altijd op zoek blijven naar redenen om uit bed te komen. Een activiteit die op zichzelf al veel energie kan kosten.

Motiverende (externe) factoren, zowel positief als negatief zijn altijd gebaseerd op schaarste. Positief motiverend: “Ik moet meer (status, erkenning, geld, tijd, vrijheid) vergaren”, Negatief motiverend: “Ik mag geen (status, erkenning, geld, tijd, vrijheid) tekort komen”. Het constant najagen van deze factoren is een angstig en energie-inefficiënt bestaan. Wanneer deze onbalans te groot wordt, of te lang voortduurt worden stress en een burn-out serieuze factoren om rekening mee te houden.

Inspiratie daarentegen is gebaseerd op overvloed en vertrouwen. Wie op basis van zijn talenten en nieuwsgierigheid een bijdrage kan leveren straalt energie en positiviteit uit. Ook wanneer een beoogd doel niet wordt gehaald, dit omdat het halen van het doel enkel een deel van de energie oplevert. Een belangrijkere energiebron is de talentontwikkeling, iets wat los van het resultaat altijd gebeurt.

Talent = Inspiratie + motivatie

Samengevat kunnen we stellen dat talent zich kenmerkt door een aantal zaken. Talent is een aangeboren gave die zich vanaf jonge leeftijd uit in de interesse van een persoon. Talent is natuurlijk, divers en biedt creativiteit. Wanneer een persoon zijn talenten kan inzetten, raakt hij geïnspireerd en bulkt hij van de energie en positiviteit, wat aanstekelijk werkt op de omgeving. Inspiratie is een oneindige energiebron, onafhankelijk van behaalde resultaten en zorgt voor bovengemiddelde prestaties.

Nu we weten wat talent is, en hoe het zich uit snappen we ook dat talent (of inspiratie) niet simpelweg te herkennen is in een cijferlijst of CV. In sommige gevallen weten mensen zelf niet eens waar hun talenten liggen. Dit klinkt misschien raar, maar wie in zijn leven nog nooit is uitgedaagd deze te ontwikkelen of geremd is in de ontwikkeling hiervan zal hier niet zo makkelijk bij kunnen komen.

Toch is het mogelijk, ook voor degenen die hun inspiratie lastig weten te vinden, deze bron van energie te raken en over te dragen in een goed gesprek. Dit kan prima de eerste kennismaking bij een sollicitatie zijn. Dit betekent wel dat we op de mens gericht moeten zijn en op dat moment de vacature volledig moeten vergeten. Wanneer we een vacature in het achterhoofd houden gaan we automatisch proberen die persoon in een bepaald plaatje te passen.

Zodra we de vacatures achterwege laten en volledig vrij zijn om samen de ambities en talenten van de persoon boven tafel te halen, zul je merken dat de persoon tegenover je opbloeit en vanuit zijn natuurlijke drijfveren gaat communiceren. Niet alleen heb je een veel positiever gesprek maar heb je ook écht iemand (en zijn talenten) leren kennen. Een uitkomst meer waardevol dan wanneer je een poppetje tegenover je hebt gehad die uitstekend hard heeft zitten werken om maar te voldoen aan wat willekeurige eisen. Hoe kan je dan ooit zeker weten wat voor talent je nou écht in huis hebt gehaald?

Wil je een keer met mij sparren over jouw talenten of het ontdekken hiervan? Neem contact met me op.