ABN AMRO Lease

ABN AMRO Lease
De organisatie voorbereiden op de Digitale Transformatie

Wat ze wilden

ABN AMRO Lease is in korte tijd snel gegroeid en geïnternationaliseerd, de IT organisatie moest geprofessionaliseerd worden om de nieuwe aanvragenstroom aan te kunnen. De focus bij dit project is gelegd op de stabiliteit van het IT systeem, de organisatiestructuur en de verantwoordelijke teams en hun taken. Ook was er een nieuwe strategie nodig om de veranderende organisatie te ondersteunen.

Wat hebben we gedaan

De eerste stap die Qhuba bij ABN AMRO Lease heeft gezet is het stabiliseren van de infrastructuur en de applicaties. Deze waren korte tijd geleden fysiek verplaatst en daarna virtueel verspreid over de verschillende locaties. Hierbij zijn diverse processen opgezet om mogelijke incidenten op te vangen.  Ook is er een controle methode gecreëerd gebaseerd op het compliance framework, die dient als basis voor continue vooruitgang. Er is een nieuwe organisatie structuur uitgewerkt en geïmplementeerd, hiervoor zijn nieuwe IT managers aangewezen of aangenomen. Op strategisch gebied is er een onderzoek gedaan naar het IT landschap. Hieruit bleek dat de huidige technologieën de organisatie beter kunnen ondersteunen wanneer er een gelaagde architectuur wordt geïmplementeerd.

Wat hebben we bereikt

Het benodigde IT budget is flink geslonken vergeleken met voorgaande jaren en Qhuba heeft de benodigde stappen voor de vooruitgang kunnen afronden binnen de gestelde kaders. De werknemer tevredenheid en de IT staff is vooruitgegaan. De audit resultaten zijn flink verbeterd tijdens deze periode en er is een plan in werking gesteld om de organisatie blijvend te laten groeien. De architectuur en het benodigde budget hiervoor is goedgekeurd door het management team en het implementeren hiervan is gestart. In dit programma is ook een cultuur verandering meegenomen naar een meer agile aanpak van verandering.

Wat ze hebben gezegd

“Het Qhuba team heeft met een pragmatische aanpak de IT strategie duidelijk uitgetekend bij het management team en heeft veel meer voor elkaar gekregen dan verwacht binnen het gesteld budget.” – CFO ABNAMRO Lease

“Naast dat Qhuba een perfecte match is gebleken, zijn het competentie niveau, de integriteit en het presteren boven alle verwachtingen duidelijk onderdeel van de Qhuba stempel” – COO ABN AMRO Lease