ABN AMRO

ABN AMRO
Coaching traject voor de ingroei in een nieuwe directiefunctie

Wat ze wilden

De nieuwe directeur had nog niet op dit niveau in de organisatie geopereerd. Gegeven de zwaarte van de functie was een adequate, maar kortdurende coaching op zijn plaats.

Wat hebben we gedaan

Voorafgaand is een assessment-traject doorlopen, dat gebruikt is om de te bereiken ontwikkeling in kaart te brengen en aan te scherpen. Vervolgens is aan de hand van concrete en praktische ervaringen het vereiste niveau bereikt en behaald. Daarbij waren buiten de puur taakgebonden competenties ook de “politieke” en persoonlijke aspecten van groot belang.

Wat hebben we bereikt

Het resultaat was uitgesproken goed. Meer zekerheid, meer inzet en een positieve resultaatgerichtheid op basis van eigen kunnen waren wel de meest belangrijke vorderingen.

Wat de klant heeft gezegd

Tevredenheidsscore 8/10.

“De coaching is voor mij meer dan steunend geweest in het realiseren van mijn nieuwe functie. Met name het leren omgaan met nieuwe, vaak ook meer politieke, verhoudingen en het ontwikkelen van een adequate en levendige presentatie voor groepen op niveau hebben mij uitstekend geholpen in de persoonlijke uitbouw van mijn functie.”
– Deelnemer coaching traject bij ABN AMRO