AkzoNobel

AkzoNobel
Transformatie van Information Management

Wat ze wilden

AkzoNobel is vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en producent van specialistische chemicalien. Qhuba heeft een nieuw operating model voor information management opgezet. Hierbij is rekening gehouden met herijking van het huidige model, governance, sourcing, cost transparancy en herstructurering van de (retained) organisation.

Wat hebben we gedaan

In samenwerking met AkzoNobel heeft Qhuba een strategie en transformatie plan gemaakt en uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt

Door dit project is er betere service, meer transparantie en duidelijkere SLA’s met de business. De sourcing contracten zijn opnieuw afgesloten. En door dit project is er een substantiële kosten besparing gerealiseerd voor AkzoNobel.