Global Collect

Global Collect
Uniformiteit creëren in het implementeren van producten en services

Wat ze wilden

Global Collect is een grote speler op het gebied van online betalingen. Qhuba heeft hen geholpen om meer overzicht en structuur te krijgen in hun processen en heeft daarnaast gezorgd voor het updaten van de huidige technologie, architectuur en het uitbreiden van capaciteit. Dit alles is samengevoegd tot een groot project genaamd: Project Excellence.

Wat hebben we gedaan

Qhuba heeft bij Global Collect zowel een compleet nieuw Front als Back Office geïmplementeerd. Hierbij is naast de technische kant ook veel gedaan met coaching en zorgen dat het personeel heeft leren omgaan met de veranderingen in het bedrijf. Ook is de besluitvorming binnen het bedrijf onder de loep genomen en is er een betere governance structuur neergezet.

Wat hebben we bereikt

Qhuba heeft er samen met Global Collect voor gezorgd dat er door een duidelijke governance structuur meer duidelijkheid is m.b.t. besluitvorming. Door de implementatie van een nieuwe front- en backoffice is het voor het personeel ook duidelijker welke projecten er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.