Kramp

Kramp
Advies naar aanleiding van een gewijzigd businessmodel

Wat ze wilden

Kramp is een totaalleverancier van onderdelen, technische services en business solutions voor bedrijven in de landbouw, tuin- & parkbranche, het grondverzet en de OEM. Kramp heeft de hulp van Qhuba ingeroepen omdat er behoefte was aan brede strategische kennis en ze inzicht wilden in de impact van de wijzigende businessmodellen op IT en vice versa.

Wat hebben we gedaan

Qhuba heeft bij Kramp verschillende workshops gegeven aan de Raad van Bestuur om hen bij te praten over de ontwikkelingen op IT gebied en de impact hiervan op de bedrijfsvoering. Ook is er ingegaan op de, door het gewijzigde business model, veranderde Customer Journeys en de impact van IT hierop. Ook heeft Qhuba Kramp geadviseerd over de IT strategie en de vereiste organisatorische inrichting om het nieuwe business model mogelijk te maken.

Wat hebben we bereikt

Kramp is zeer tevreden met de diensten die Qhuba heeft geleverd, en er is een vervolgtraject gestart met Qhuba voor het management gericht op MDM.