Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland
Interimmanager ICT voor Luchtverkeersleiding Nederland

Wat ze wilden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor veilige verkeersstromen in de lucht voor Nederland en omringende landen. Zij hebben de hulp van Qhuba ingeschakeld voor het verhogen van het volwassenheidsniveau en van de kwaliteit van het ICT management. Daarnaast ook voor het outsourcen van de KA omgeving inclusief transitie en migratie.

Wat hebben we gedaan

Interimmanager aangesteld als tijdelijk hoofd van de afdeling Information en Communication Technology. Hij moest leiding geven aan de afdeling ICT inclusief advisering van LVNL over alle aspecten van de strategie en operatie waaronder informatiebeleid, informatie planning, outsourcing, beheer organisatie en kwaliteitssystemen. De interimmanager heeft na het opstellen van een plan van aanpak de opdracht uitgevoerd en succesvol afgerond.

Wat hebben we bereikt

Opdracht succesvol uitgevoerd inclusief outsourcing en verbetering van volwassenheid van de ICT organisatie en ICT management.