Portbase

Portbase
Implementatie van een nieuw informatie en communicaties systeem

Wat ze wilden

Door de groei van Portbase is gebleken dat het huidige communicatie en informatiesysteem niet meer toereikend is. Qhuba is daarom ingeschakeld om de huidige moeilijkheden in kaart te brengen en het systeem te optimaliseren. Hierbij speelden zowel interne als externe partijen een grote rol door privacy en concurrentiegevoelige informatie die door dit systeem verwerkt wordt.

Wat hebben we gedaan

Qhuba heeft samen met de CIO het huidige systeem geanalyseerd volgens het SCOPE-model. Ook is hierbij input gevraagd van klanten en interne gebruikers. Op basis van deze informatie is een projectplan gemaakt en het nieuwe geoptimaliseerde systeem geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel van dit systeem zijn de verschillende wensen van klanten en gebruikers en de keuzes die gemaakt kunnen worden tussen welke data wel en niet gedeeld wordt.

Wat hebben we bereikt

Na de implementatie van het nieuwe systeem is het voor Portbase en haar klanten makkelijker geworden om data met elkaar te delen. Dit is belangrijk voor het versnellen van de laad- en losduur, maakt het makkelijker voor de douane om vrachten te controleren en maakt sneller duidelijk of er porcessen zijn die geoptimaliseerd kunnen worden. Hierdoor blijven de Nederlandse havens hun belangrijke concurrentiepositie behouden.

Meer informatie over ons project met Portbase? Lees het artikel ‘Data delen in de keten: op zoek naar een gain sharing model’.