Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
Beschrijven en documenteren van de processen van de Eenheid Klant & Services

Wat ze wilden

Rijkswaterstaat heeft de hulp van Qhuba ingeschakeld omdat bestaande processen nauwelijks waren beschreven of georganiseerd en er nauwelijks tot geen documentatie beschikbaar was.

Wat hebben we gedaan

Vanuit onze Lean achtergrond hebben we de huidige processen in kaart gebracht, inclusief het procesmodel, rollen en verantwoordelijken, de gebruikte applicaties, informatiestromen en de onderlinge samenhang tussen de processen. Per workshop hebben we een template gebruikt gebaseerd op Lean principes. Tevens is per proces/workshop de betekenis van eigenaarschap van het proces geïntroduceerd en is dit belegd.

Wat hebben we bereikt

Samengevat heeft de aanpak en inzet van Qhuba tot de volgende resultaten geleid:

  • Het vergroten van de betrokkenheid van K&S medewerkers bij de doelstelling, uitvoering en verbetering van hun proces;
  • Het nemen van eigenaarschap (in aanzet) van ‘hun’ proces;
  • Door de deelnemers naar voren gebrachte verbetersuggesties;
  • Het mogelijk maken van het beheer door de eigen organisatie, door de eenvoud van het format;
  • Er zijn een aantal ’verrassingsprocessen’ opgedoken, wat geleid heeft tot 29 i.p.v. 25 workshops, beschrijvingen en eind-afstemmingen;
  • Een door de organisatie bruikbare eindpresentatie, mede t.b.v.:
    • De richting van de gewenste transformatie van K&S;
    • De aanzet voor een follow-up

 

Wat ze hebben gezegd

‘Graag betrekken we Qhuba in de toekomst bij het vervolg op deze exercitie’.

S. Lenoury – kwaliteitsmanager Rijkswaterstaat

Meer lezen over deze case? Lees het artikel Rijkswaterstaat visualiseert klantprocessen met Qhuba. Lees meer over Lean Leadership en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.