Van Oord

Van Oord
Afstemming van IT strategie en investeringen door middel van portfoliomanagement

Wat ze wilden

Na jaren van focus op kostenbeheersing en automatisering van business processen moest de IT strategie geijkt worden op business behoeften. In verschillende business units werden IT uitdagingen deels zelf geïdentificeerd en opgelost waardoor enerzijds resources moesten worden verdeeld over groot aantal projecten en anderzijds opportunities voor bedrijfsbrede verbetering en integratie niet werden geadresseerd. Ons doel was dus een betere afstemming van IT strategie en investeringen, door middel van portfoliomanagement op bedrijfsstrategie en business behoeften en kansen.

Wat hebben we gedaan

Qhuba heeft een proces voor IT governance in samenhang met enterprise architectuur en portfolio management geïntroduceerd alsmede een eerste inventarisatie van business behoeften op basis van de bedrijfsstrategie gefaciliteerd. Dit resulteerde in een visiedocument op informatiesering, een ‘Informatieplan’ en het instellen van een stuurgroep voor IT investeringen, georganiseerd en gefaciliteerd door Qhuba.

Wat hebben we bereikt

IT governance, enterprise architectuur en portfoliomanagement zijn geïnstitutionaliseerd. Business initiatieven kunnen op basis van objectieve criteria worden geprioriteerd, goedgekeurd en binnen het totale portfolio van projecten worden gefund, bemenst en gemonitord.

Wat ze hebben gezegd

“IT staat hoger op de executive board agenda en wordt meer en meer als business partner gezien”
– Boardmember bij van Oord