Van Oord

Van Oord
Opzetten en inrichten van Strategic Workforce Planning

Wat ze wilden

Van Oord is een toonaangevende, wereldwijd werkzame aannemer van bagger-, waterbouw-, en offshore projecten (olie, gas en wind). Voor een project gedreven organisatie als Van Oord is het efficiënt en effectief plannen en inzetten van het personeel essentieel. Van Oord gaf aan dat het planningsproces niet optimaal verloopt. Er is een beperkt overzicht omtrent de skills van de gehele workforce, het planningsproces is verkokerd ingericht en vertoont veel inefficiënties. Gevolg hiervan was: Niet optimale match tussen medewerker en werkzaamheden en een omslachtig en onnauwkeurig administratief proces.

Wat hebben we gedaan

Qhuba heeft het oude planningsproces geanalyseerd. Op basis van nieuwe eisen en wensen is het nieuwe planningsproces ontwikkeld. Dit nieuwe proces design heeft als uitgangspunt gediend om de nieuwe tool te selecteren. Het nieuwe proces en de tool is geïmplementeerd. Dit nieuwe proces is aanleiding geweest om een nieuwe organisatiestructuur met bijbehorende governance te implementeren.

Wat hebben we bereikt

Qhuba helpt nu Van Oord’s workforce optimaal in te zetten op projecten en schepen verspreid over de wereld. De business case voor de implementatie het nieuwe proces, tool en governance is gebaseerd op de volgende kostenbesparingen en optimalisaties:

  • Totaal overzicht van het personeel in relatie tot hun skills, beschikbaarheid en huidige locatie
  • Reductie van de administratieve kosten
  • Reductie van externe inhuur
  • Betere en snellere match tussen gevraagde en geleverde skills
  • Minder systemen en interfaces; minder IT kosten
  • Minder reiskosten
  • Betere informatie voor het management inclusief verbeterde compliance mbt maritieme wetgeving

Wat ze hebben gezegd

Het project van Qhuba en Van Oord is specifiek genoemd in het jaarverslag van 2016

“Ik heb een significante professionalisering kunnen melden aan de Raad van Bestuur” – COO Van Oord

Lees ook het artikel: “Van Oord verbetert strategische workforce planning” voor meer informatie over dit succesvolle traject.