Change Management

Geen digitale transformatie zonder verandermanagement – Qhuba Change Management

Veranderen zegt iedereen prima te vinden, maar zodra het pijn gaat doen trappen we op de rem. Echter, om een succesvolle digitale transformatie te kunnen doormaken, is een fase van ‘pijn’ onvermijdelijk. Het wordt ook steeds duidelijker dat niet de inhoud, maar juist de kwaliteit van sociale interacties bepalend is voor het succesvolle verloop van verandertrajecten, zoals een digitale transformatie. Verandering kan pas optreden wanneer de spanning tussen ‘wat was’ en ‘wat er nog niet is’ bespreekbaar wordt gemaakt. Dat kan alleen door een aantal impliciete vragen aan de orde te stellen.

Waarom doen we de dingen die wij doen? Wat wil ik, of wat willen wij, hier bereiken? Waar moeten we het dan eigenlijk echt over hebben? In het bedrijfsleven en binnen de overheid worden dergelijke vragen bijna nooit expliciet gesteld. Verandertrajecten mislukken vaker omdat ze geen rekening houden met de onzichtbaarheid en hardnekkigheid van de onderstromen, dan vanwege een gebrekkige strategie. Een recent artikel van McKinsey noemt cultuur als de most significant barrier to digital effectiveness.

In essentie gaat het op de werkvloer altijd om gewetensvragen: wat wil je hier (samen) bereiken en ga je dan voor je eigenbelang of het totaalbelang? Een andere faalfactor is het gebrek aan draagvlak. Vaak zijn managers bij een digitale transformatie geneigd om telkens weer dezelfde mensen als projectleiders naar voren te schuiven, de ‘usual suspects’. Veel  vernieuwend menselijk potentieel en inzicht blijft hierdoor onbenut. Een onderstroom van risico aversie, silo-denken en onvoldoende klantfocus kan hiervan het ongewenste effect zijn, met een gebrek aan innovatie als uiteindelijk resultaat. 

Qhuba’s aanpak

Veranderen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Onze consultants gaan confronterende vragen niet uit de weg. Qhuba beschikt via partnerorganisatie Time To Change over een licentie om als gecertificeerd business partner de benchmarkmethode van Denison te gebruiken. De Denison Scan brengt de organisatiedynamiek en cultuur in kaart. Het model bundelt bijna 30 jaar ervaring en onderzoek van prof. Dan Denison Denison brengt de correlatie aan het licht tussen ‘engagement’ en twaalf harde performance-indicatoren, waaronder de return on investment, return on sales en medewerkerstevredenheid. De benchmark vergelijkt de uitkomsten met meer dan duizend ‘high performing organisaties’ wereldwijd. De nulmeting geeft onder meer concreet antwoord op vragen als:

  • Welke invloed heeft onze cultuur op de prestaties van de onderneming?
  • Waar lekt er energie weg?
  • Hoe kunnen we de betrokkenheid van onze medewerkers écht mobiliseren?
  • Hoe weet je of twee fusiepartners elkaar zullen versterken of juist verzwakken?

Resultaat

Verandermanagement is niet soft, de effecten zijn keihard te meten. Klanten van Qhuba profiteren van de jarenlange ervaring van consultants, change agents en van een in de praktijk bewezen aanpak. Een aanpak waarin niet alleen de executie van een digitale strategie centraal staat, maar ook de ‘zachte aspecten’. Het Denison-model vertaalt de zachte kant direct naar de impact op de bottom line. Dankzij de integrale aanpak zullen mogelijke problemen bij klanten eerder aan het licht komen en zal de digitale transformatie sneller en kostenefficiënter worden gerealiseerd. Maar misschien nog het allerbelangrijkste, niet alleen de medewerkersprestaties verbeteren, ook de omzet krijgt gegarandeerd een enorme boost.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

okt 09

Qhuba in zee met veranderexpert Erik Dirven

Samen sterk voor duurzame veranderingen met impact Utrecht, 3 oktober 2017– Qhuba, specialist in strategie-executie en digitale transformatie, heeft een partnerovereenkomst gesloten met Erik Dirven, managing partner van Time To Change om gezamenlijk verandertrajecten bij klanten in het kader van de digitale transformatie te begeleiden en tot een succes te... verder lezen →
Qhuba in zee met veranderexpert Erik Dirven

Qhuba in zee met veranderexpert Erik Dirven

Samen sterk voor duurzame veranderingen met impact Utrecht, 3 oktober 2017– Qhuba, specialist in strategie-executie en digitale transformatie, heeft een […].. Verder lezen →
Engagement is veel meer dan een modewoord

Engagement is veel meer dan een modewoord

Erik Dirven, managing partner van Time To Change, sluit zich aan bij het partnernetwerk van Qhuba. Hij heeft een uitgesproken, […].. Verder lezen →
Een goede strategie geeft inspiratie, richting en een doel

Een goede strategie geeft inspiratie, richting en een doel

Onze economie wordt steeds turbulenter. Technologie faciliteert heel nieuwe bedrijfsmodellen die bestaande sectoren soms volledig op zijn kop zetten, denk […].. Verder lezen →
Geen digitale transformatie zonder verandermanagement

Geen digitale transformatie zonder verandermanagement

Gemiddeld genomen hebben organisaties tot nu toe weinig oog gehad voor verandermanagement. Ze konden daarmee wegkomen omdat het verandertempo in […].. Verder lezen →
Qhuba geeft practice Verandermanagement vorm

Qhuba geeft practice Verandermanagement vorm

Qhuba helpt klanten bij hun digitale transformatie. Daar komt een heleboel IT bij kijken, maar veranderprocessen zijn nooit alleen maar […].. Verder lezen →
Practice Verandermanagement krijgt vorm

Practice Verandermanagement krijgt vorm

De Qhuba practice Verandermanagement richt zich op de zachte kant van de digitale transformatie. De practice is begin dit jaar […].. Verder lezen →
Meer artikelen
Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Interesse in onze nieuwsbrief?

Qhuba verstuurt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief aan relaties en geïnteresseerden. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld, die op dat moment relevant zijn voor de markt.
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf je dan hier in!

Wat onze klanten zeggen

“Ik vind dat ieder bedrijf zelf zijn eigen innovatie-agenda moet bepalen. Dat kun je niet uitbesteden. Het is prima om met externen te klankborden, maar je moet zelf eigenaar zijn van je digitale transformatie. Daarom vind ik het ook zo fijn om met Qhuba samen te werken. Zij hebben namelijk dezelfde visie. Ze proberen het niet uit je handen te trekken. Zij ondersteunen, houden een spiegel voor, prikkelen en spelen soms de rol van luis in de pels. Maar ze laten verantwoordelijkheden liggen waar die horen.”- CIO AVR
“Het is slim om bij dat traject een buitenstaander te betrekken. Iemand die je een spiegel voorhoudt, die doorvraagt als jij denkt dat je het antwoord al hebt gegeven. Iemand die je helpt om dieper te graven, om verder te kijken. Richard deed dat heel goed. Hij won snel het vertrouwen van onze medewerkers omdat hij niet voor hen iets besliste, maar hen inzichten liet opdoen die ervoor zorgden dat zij zelf tot een beter plan konden komen. Dat is essentieel, want dit is geen exercitie die je volledig aan een extern bureau kunt overlaten. Dit moet je zelf doen.” - CEO Von Essen Bank