Cost & Performance

Inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving – Qhuba Cost & Performance

Weet u precies hoeveel het kost als uw ICT-omgeving een uur uit de lucht is? Weet u welke omzet u misloopt als een ICT-project drie maanden vertraging oploopt? Het aantal organisaties dat precies weet hoe groot de bijdrage van ICT is aan de business, is op één hand te tellen. Natuurlijk, ooit is bij de aanschaf van nieuwe hard- en software een businesscase gemaakt, maar tot een totaaloverzicht heeft dat niet geleid.

Uitdaging

Zonder die kennis wordt het heel moeilijk om een digitale transformatie door te voeren. Qhuba Cost & Performance Management verschaft het broodnodige inzicht in kosten en prestaties, zowel op hoog niveau als gedetailleerd.

Qhuba aanpak

Het Cost & Performance Management Dashboard is een IT-balanced scorecard die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten van de ICT-omgeving als geheel en alle deelaspecten waar deze uit bestaat. Het dashboard geeft onder andere zicht op:

  • Waar staan we nu wat betreft uitgaven en hoeveel budget is er nog?
  • Welke dienstverlening hebben we geleverd tegen welke kosten?
  • Hoe zijn die kosten verdeeld over de verschillende ICT-services?
  • Hoe kan ik de IT-kosten doorrekenen aan producten, diensten en transacties
  • Gebruik ik mijn IT-assets wel efficiënt en effectief?

Het dashboard kan ook worden gebruikt om antwoord te vinden op cruciale vragen zoals:

  • Waar willen we naar toe en welke what-if scenario’s kunnen we doorrekenen?
  • Wat zijn per scenario de financiële kosten en businessopbrengsten?
  • Wat zijn de kosten van een business proces of een specifieke transactie?

Met daadwerkelijk inzicht in de geplande kosten en opbrengsten van een verandering gedurende de gehele digitale transformatie en met volledige financiële transparantie van IT-niveau tot business executie niveau, kan tijdig worden bijgestuurd als blijkt dat kosten hoger zijn dan verwacht of opbrengsten achterblijven.

Resultaat

Met het Qhuba IT Cost & Performance Management Dashboard kan IT gerund worden als een business. Het berekenen van kostprijzen van IT-diensten, het doorbelasten van kosten aan bedrijfsonderdelen of processen en het budgetteringsproces worden sterk vereenvoudigd. Ook kunt u verschillende what if-scenario’s doorberekenen en op basis daarvan voorspellen wat de impact is van businessvoorstellen op de IT-kosten en businessopbrengsten.

In plaats van het verzamelen van data en opstellen van rapportages, zal nu meer nadruk komen te liggen op de analyse van de rapportage-uitkomsten en het genereren van verbeteracties. Sommige van de benodigde verbeteringen liggen puur op het vlak van ICT, zoals het beter benutten van de hardware (capaciteitsmanagement) en software assets (Software Asset Management). Andere verbeteringen moeten samen met de business worden bereikt, zoals het optimaliseren van de IT-inzet in business processen.

De belangrijkste meerwaarde van het dashboard is misschien wel het inzicht dat u krijgt in de noodzakelijke stappen om de digitale transformatie in gang te zetten en de transformatie te monitoren door de geplande scenario’s te vergelijken met de realiteit. Eenmaal in productie kunt u vervolgens het proces volgen en verbeteren, want dan wordt de digitale transformatie ook een business transformatie.

Meer weten over het Qhuba Cost & Performance Management Dashboard? Neem contact met ons op.

jul 24

Faal, maar doe het slim

“Embracing Failure”, en “The Learning Organisation” zijn op dit moment dé clichés van de zakelijke wereld. De Harvard Business Review, de NYT en The Economist hebben er uitgebreid over geschreven, en er zijn planken vol boeken over. Eén van de leukere daarvan is trouwens 'Black Box Thinking', geschreven door Matthew... verder lezen →
Faal, maar doe het slim

Faal, maar doe het slim

“Embracing Failure”, en “The Learning Organisation” zijn op dit moment dé clichés van de zakelijke wereld. De Harvard Business Review, […].. Verder lezen →
Inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

Inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

Weet u precies hoeveel het kost als uw ICT-omgeving een uur uit de lucht is? Weet u welke omzet u […].. Verder lezen →
Meer artikelen
Download Whitepaper: Verhoog de Slagingskans van Projecten

Zonder gegronde kennis wordt het moeilijk om een digitale transformatie door te voeren. Lees daarom onze Whitepaper: Verhoog de Slagingskans van Projecten.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Interesse in onze nieuwsbrief?

Qhuba verstuurt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief aan relaties en geïnteresseerden. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld, die op dat moment relevant zijn voor de markt.
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf je dan hier in!

Wat onze klanten zeggen

“Ik vind dat ieder bedrijf zelf zijn eigen innovatie-agenda moet bepalen. Dat kun je niet uitbesteden. Het is prima om met externen te klankborden, maar je moet zelf eigenaar zijn van je digitale transformatie. Daarom vind ik het ook zo fijn om met Qhuba samen te werken. Zij hebben namelijk dezelfde visie. Ze proberen het niet uit je handen te trekken. Zij ondersteunen, houden een spiegel voor, prikkelen en spelen soms de rol van luis in de pels. Maar ze laten verantwoordelijkheden liggen waar die horen.”- CIO AVR
“Het is slim om bij dat traject een buitenstaander te betrekken. Iemand die je een spiegel voorhoudt, die doorvraagt als jij denkt dat je het antwoord al hebt gegeven. Iemand die je helpt om dieper te graven, om verder te kijken. Richard deed dat heel goed. Hij won snel het vertrouwen van onze medewerkers omdat hij niet voor hen iets besliste, maar hen inzichten liet opdoen die ervoor zorgden dat zij zelf tot een beter plan konden komen. Dat is essentieel, want dit is geen exercitie die je volledig aan een extern bureau kunt overlaten. Dit moet je zelf doen.” - CEO Von Essen Bank