Strategie executie

Om de samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de strategie-executie helder te maken, hebben wij het SCOPE-model geïntroduceerd, een acroniem voor Strategie – Context – Organisatie – Portfolio – Executie.

Wanneer alle vorige stappen zijn doorlopen: strategie, context, organisatie en de portfolio inclusief planning is er een overzicht is van welke projecten prioriteit krijgen en hoe de projecten met elkaar samenhangen. Vervolgens kunnen we overgaan tot executie. Uiteraard gevolgd door voortdurende evaluatie en bijsturing.

Digital Strategy Execution

Bestuurders in de boardroom worstelen met de snelle veranderingen die op ze afkomen. Nieuwe toetreders zetten hele bedrijfstakken op hun kop met disruptieve business- en verdienmodellen. Het is vaak niet zo moeilijk om als antwoord hierop een nieuwe strategie te formuleren. Maar het is wel lastig om die goed uit te voeren. Qhuba helpt bij alle vraagstukken die aan strategie-executie raken, zowel bestuurlijke, technologische als veranderkundige. Qhuba benadert dit vraagstuk vanuit de perspectieven van de sleutelfunctionarissen: de CEO, CFO, COO, CIO/CTO en CMO/CCO. Qhuba is opgericht door Wouter Hasekamp als de Digital Strategy Execution Company, en dat is waar we nog altijd voor staan. Uiteraard altijd vanuit een end to end benadering, de hele SCOPE in acht nemend.

Benieuwd op welke manieren Qhuba organisaties nog meer van dienst kan zijn? Neem direct contact met ons op!

4

PORTFOLIO

1

STRATEGIE