Digital Strategy Execution

Integrale aanpak noodzakelijk voor succes digitale transformatie

Meer dan de helft van de bedrijven die in 2000 in de Fortune-500 stonden is failliet. Tegelijkertijd slagen sommige start-ups erin om in een paar maanden tijd een wereldwijd merk te bouwen en bestaande markten te ontwrichten. Bedrijven die in deze hectische markt willen overleven, zullen in staat moeten zijn om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het draait om flexibiliteit en wendbaarheid, om samenwerken in netwerken. ICT speelt een cruciale rol in het vormgeven van die flexibiliteit en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat vraagt in iedere organisatie om een digitale strategie en digitale transformatie. Qhuba kan u hierin begeleiden door middel van een Digital Strategy Execution.

De transformatie naar een digitale organisatie kent veel verschillende componenten die onderling nauw met elkaar samenhangen. Een digitale strategie heeft invloed op alle lagen van de organisatie en op alle onderdelen: het businessmodel, de processen, de ICT-systemen, het project- en programmamanagement, datamanagement, de medewerkers. Alleen als al deze onderdelen op de juiste manier worden verbonden, zal een bedrijf werkelijk de vruchten kunnen plukken van de Digital Strategy Execution.

Qhuba’s digital transformation aanpak

Om de samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de digitale transformatie helder te maken, hebben wij de SCOPE-aanpak geïntroduceerd, een acroniem voor Strategy – Context – Organization – Planning – Execution. In grote lijnen komt deze aanpak neer op wat IT-ers wel kennen als Plan – Build – Run, met als grootste verschil dat onze methode meer oog heeft voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen, stakeholders en invloeden. Digitaliseren met als doel een efficiënter bedrijf, data gedreven beslissingen en toekomstbestendig business model vraagt om een integrale visie.

Daarom is het belangrijk om alle stappen in de digitale transformatie voortdurend te beschouwen vanuit vier perspectieven:

1. De CEO is verantwoordelijk voor strategie, en zal zich realiseren dat er kansen en bedreigingen ontstaan die aanpassingen van het business model en operating model noodzakelijk maken.

2. De CFO en COO zullen hun processen anders moeten inrichten en hebben een verantwoordelijkheid voor digitale procesoptimalisatie, gebruikmakend van de lean-principes.

3. De agenda van de CIO of CTO wordt in grote mate bepaald door de behoeften van de andere bestuurders, maar hij of zij zal deze behoeften ook in grote mate mede vormgeven of zelfs het initiatief hiertoe nemen. We noemen dit business technology management. We zien de laatste tijd overigens ook een nieuwe functie ontstaan, die van CDO: Chief Digital Officers en Chief Data Officers. Deze werken zij aan zij met, of nemen de rol in van de CIO of CTO.

4. Last but not least is er de interactie met de klanten, ook wel de customer journey genoemd. Dit is het domein van de CCO en CMO en typisch een terrein waar nieuwe technologie een cruciale rol speelt. De Data Officer kan de benodigde data leveren om een customer journey map te maken.

Resultaat van een digitale strategie

Wie de digitale transformatie aanvliegt vanuit een integrale visie op de end-to-end processen, zal betere doelstellingen kunnen formuleren en prioriteiten kunnen stellen. Dit vertaalt zich in een effectievere aanpak op alle fronten, van het ontwikkelen van een businessmodel, bedrijfsprocessen en IT-strategie tot het invulling geven aan de enterprise architectuur, applicaties, infrastructuur, datamanagement en governance.

Meer weten over onze visie op de digitale transformatie? Neem contact met ons op.


Meer artikelen