EHRM

Is jouw HR organisatie klaar voor de toekomst?

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Mensen moeten bovendien steeds langer doorwerken. In dat licht zijn de belangrijkste uitdagingen waar HR-afdelingen zich mee bezighouden: hoe vind ik de juiste mensen en hoe houd ik ze aan het werk? Dat wil zeggen: hoe houd ik mijn medewerkers gezond en flexibel inzetbaar? Dit vertaalt zich in strategische thema’s als: talent & ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, flexibiliteit en mobiliteit.

Top 5 tijdvreters in de organisatie

De meeste organisaties hebben wel een gevoel bij deze strategische thema’s en ontwikkelen ook plannen, maar vinden het moeilijk om deze plannen te vertalen naar concrete acties. Daar komt nog bij dat HR afdelingen meer tijd besteden aan de dagelijkse bezigheden dan aan de belangrijke strategische thema’s. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de top-5 tijdsvreters van HR zijn:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Verzuim / re-integratie
  • Ondersteuning lijn
  • Personeelsadministratie (inclusief salarisadministratie)
  • Werving en selectie

Deze onderwerpen hebben maar gedeeltelijk te maken met de strategische thema’s. Om de juiste balans aan te brengen is het van belang dat de operationele efficiency van HR-organisaties wordt verbeterd. Dan vragen deze top-5 tijdvreters minder tijd en kan er meer gefocust worden op dingen die écht belangrijk zijn, hier kan Qhuba mee helpen.

Qhuba’s visie op EHRM

Het is voor organisaties vaak lastig in te schatten wat de huidige staat van de organisatie is en hoeveel (onnodige) tijd er wordt besteed aan de tijd vretende processen. Dit inzicht verkrijgen is de eerste stap naar een betere toekomst. De volgende stap is het op de toekomst voorbereiden van de HR organisatie. Hierbij kan Qhuba EHRM je ondersteunen op vijf hoofdthema’s:

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? Hoe zorgt jouw organisatie dat jouw medewerkers gemotiveerd zijn en zich in de juiste werkcontext bevinden?

Hoe ga jij om met het inplannen van je medewerkers?

Op welke manier kan talent zich binnen de organisatie ontwikkelen?

Hoe ga jij als organisatie om met flexibilisering van de arbeidsmarkt waar je efficiënt gebruik maakt van zzp’ers of oproepkrachten?

Hoe zorg je er als organisatie voor dat jouw medewerkers de juiste balans hebben tussen werk en privé? Maar ook: wat voor effect heeft de levensfase en generatie op de medewerkers en de organisatie?

Doe de juiste dingen en doe ze op de juiste manier met Qhuba’s EHRM aanpak

Het einddoel voor de organisatie en voor Qhuba EHRM is om een efficiënte HR-organisatie neer te zetten, die meer tijd overhoudt voor de strategische thema’s en is voorbereid op de toekomst. Dus zeg vaarwel tegen je tijdvreters en zorg dat HR ook een strategische sparringspartner wordt.

Meer weten over Qhuba EHRM? Neem contact op met Peter Rappange


Meer artikelen