HR

Nieuwe realiteit HR noodzaakt tot digitalisering

Organisaties verwachten steeds meer van
 hun HR-functie. Waar HR voorheen de personeelsadministratie uitvoerde en het management ondersteunde bij personele aangelegenheden, wordt nu meer en meer een voorstrekkersrol verwacht in de transformatie van organisaties. Die voortrekkersrol kan HR alleen invullen als alle onderliggende processen effectief en efficiënt verlopen.

Uitdaging

Dit noodzaakt tot een integrale HR- procesinrichting en een vergaande digitalisering van deze processen. Niet alleen zorgt dit voor een vlekkeloze en efficiënte administratie, maar het borgt ook de meer strategische HR- activiteiten en geeft input voor strategisch HR- beleid, zoals:

  • Welke competenties halen we binnen?
  • 
Hoe gaan we om met sterk veranderende marktomstandigheden?
  • Hoe ontwikkelen we ons personeel in de juiste richting?
  • 
Hoe zetten we ons personeel het beste in?

Qhuba aanpak

Qhuba maakt gebruik van een model dat op een simpele wijze de HR-functie inzichtelijk maakt. Op basis van dit model hebben we een visie ontwikkeld hoe we HR-processen op een efficiënte wijze kunnen vormgeven en met welke digitale oplossingen we ze kunnen ondersteunen.

Je kunt de HR-functie zien als een huis met vijf bouwstenen. De fundering wordt gevormd door HR transactional services, verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle (operationele) processen, zoals payrolling, on boarding etc. Door goede procesinrichting ondersteund met geschikte tooling kan een organisatie grote winst behalen. Denk aan het gebruik van ESS en MSS.

De linker pijler – HR-expertise – is de concretisering van de HR-strategie: talent management,
 beleid op het gebied van competences & 
benefits, performance management, learning & development, employee lifecycle management, etc. De linker pijler moet altijd in lijn zijn met de basis: HR transactional services. Veel vernieuwing op HR-vlak komt niet goed uit de verf omdat deze niet goed geborgd is door processen en tooling.

Met de rechter pijler – Customer Excellence – geeft HR invulling aan haar rol als business partner. In deze pijler horen advisering van het management op HR-vlak en feedback op de gebruikte processen en tooling thuis.

HR-analytics vormt het dak van het huis. HR- analytics voegt waarde toe door cijfermatig inzicht te geven hoe het ervoor staat met je medewerkers. Door middel van interne en externe data (niet alleen HR-gerelateerde) kan HR inzicht krijgen in bijvoorbeeld huidige en benodigde competenties of prestaties op afdelings- en individueel niveau. Bovendien geeft HR-analytics inzicht in de staat van de huidige HR-processen. Dit is niet louter een IT-exercitie, maar wel een gebied waar IT bepalend is. Het gaat erom dat je de juiste businessvraag stelt en een proces inricht waarbij structureel data en processen aan elkaar zijn verbonden

In het midden staat Strategic Workforce Management. Over deze term is soms wat verwarring. Dit wordt ook wel geassocieerd met operationele planning en skill pool management, maar wij zien het breder. Wanneer je alle elementen van het model goed invult en procesmatig aan elkaar verbindt, valideer je real-time de haalbaarheid van de businessdoelstellingen van je organisatie. Dit levert een workforce

  • met de juiste skills en competenties
  • van de juiste grootte
  • met de juiste structuur
  • op de juiste plaats
  • tegen de juiste kosten
 voor vandaag, morgen en overmorgen.

Resultaat

Organisaties die HR-processen integraal benaderen slagen er beter in nieuwe initiatieven in te bedden in de bestaande processtructuur en het applicatielandschap. Ook benutten ze ten volle de mogelijkheden om efficiency te verhogen door onnodige handelingen weg te snijden en handmatige werkzaamheden te automatiseren. Met deze aanpak stelt Qhuba HR-organisaties 
in staat hun strategische rol te pakken en tegelijkertijd de kwaliteit van de output van de HR- processen sterk te verhogen en kosten te verlagen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op

jan 16

End-to-end automatisering van HR-processen

Hadden HR-afdelingen tot voor kort vooral een faciliterende rol, tijdens de digitale transformatie worden ze een primaire productiefactor. Immers, het werk van alle medewerkers verandert. Er worden nieuwe eisen gesteld aan capaciteiten en vaardigheden van medewerkers. Dit betekent dat ook het werk van HR-medewerkers verandert. Talent management wordt een cruciale... verder lezen →
End-to-end automatisering van HR-processen

End-to-end automatisering van HR-processen

Hadden HR-afdelingen tot voor kort vooral een faciliterende rol, tijdens de digitale transformatie worden ze een primaire productiefactor. Immers, het werk van alle medewerkers verandert... Verder lezen →
Workforce management optimaliseren? Begin met het proces

Workforce management optimaliseren? Begin met het proces

Traditioneel is workforce planning en management een belangrijk onderwerp in bedrijven met een sterk operationeel karakter, zoals bijvoorbeeld de logistiek. Vaak is deze planning van.. Verder lezen →
End-to-end procesautomatisering vergroot efficiency en effectiviteit

End-to-end procesautomatisering vergroot efficiency en effectiviteit

Business process management (BPM) was even hot in de jaren ’90 en verdween daarna uit de belangstelling. Eén van de doelen van automatisering is weliswaar.. Verder lezen →
Meer artikelen
Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Interesse in onze nieuwsbrief?

Qhuba verstuurt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief aan relaties en geïnteresseerden. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld, die op dat moment relevant zijn voor de markt.
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf je dan hier in!

Wat onze klanten zeggen

“Ik vind dat ieder bedrijf zelf zijn eigen innovatie-agenda moet bepalen. Dat kun je niet uitbesteden. Het is prima om met externen te klankborden, maar je moet zelf eigenaar zijn van je digitale transformatie. Daarom vind ik het ook zo fijn om met Qhuba samen te werken. Zij hebben namelijk dezelfde visie. Ze proberen het niet uit je handen te trekken. Zij ondersteunen, houden een spiegel voor, prikkelen en spelen soms de rol van luis in de pels. Maar ze laten verantwoordelijkheden liggen waar die horen.”- CIO AVR
“Het is slim om bij dat traject een buitenstaander te betrekken. Iemand die je een spiegel voorhoudt, die doorvraagt als jij denkt dat je het antwoord al hebt gegeven. Iemand die je helpt om dieper te graven, om verder te kijken. Richard deed dat heel goed. Hij won snel het vertrouwen van onze medewerkers omdat hij niet voor hen iets besliste, maar hen inzichten liet opdoen die ervoor zorgden dat zij zelf tot een beter plan konden komen. Dat is essentieel, want dit is geen exercitie die je volledig aan een extern bureau kunt overlaten. Dit moet je zelf doen.” - CEO Von Essen Bank