Disruptie: kans of gevaar?

18 maart 2019

Disruptie: kans of gevaar?

Tegenwoordig valt je de term disruptie steeds vaker. De term disruptie betekent niets meer dan ‘verstoring’. Maar heeft in dit geval betrekking op het ‘opschudden’ van markten voor producten of diensten. Over het algemeen is technologische vooruitgang de boosdoener van de verstoring. Op het woord ‘boosdoener’ wil ik even doorgaan.

Disruptie is doorgaans een kans, lang voordat het een gevaar wordt. In plaats van te zien als boosdoener kan een organisatie dit ook zien als een signaal dat er geïnnoveerd moet worden en er proactief mee aan de slag gaan. Met deze gedachtegang hoeft disruptie dus geen gevaar te zijn. Maar dan moet je het wel goed durven doen. Om disruptie het hoofd te bieden moeten we groot denken.

Wanneer organisaties willen gaan innoveren, beginnen ze vaak met de producten. Dat is natuurlijk een goed begin. Productinnovatie is de kern van de vooruitgang en helpt om weer concurrerend te worden. Maar niet zelden wordt er voorbijgegaan aan een aspect van de innovatie die minstens even belangrijk is: de innovatie van de organisatie.

De profit formula

Organisaties zijn onder te verdelen in resources, processen en iets dat heet de ‘profit formula’. Laten we op die begrippen eens inzoomen. Resources kunnen bestaan uit mensen en middelen. Resources worden toegekend aan projecten, implementaties, incidenten en andere voorkomende werkzaamheden. Processen behelzen alle afspraken (geschreven en ongeschreven) over hoe dingen in een organisatie gebeuren.

Dan is er nog de profit formula. Daar waar resources en processen grotendeels bepalen wat er in een organisatie gebeurt, bepaalt de profit formula of er budgetten en menskracht aan gewijd mogen worden dus daarmee ook of het mogelijk is. Deze formule bepaalt tevens het prijsmodel en de kostenstructuur van de organisatie en bepaalt met welke klanten bij voorkeur zaken worden gedaan. In andere woorden: deze formule bepaalt hoe de organisatie geld verdient.

Disruptie is een kans

Door met disruptieve innovatie aan de slag te gaan, kan het voor komen dat de profit formula zoals die bekend is in de organisatie gaat veranderen.  De nieuwe ideeën, die het best tot hun recht komen wanneer ze in een separate business unit worden bedacht en uitgewerkt, omvatten niet zelden totaal andere business modellen. In deze fase wordt er een om een flexibele bedrijfsvoering gevraagd, zodat uitgezocht kan worden wat de beste manier is om van het nieuwe businessmodel of de activiteit een succes te maken. Disruptie is niet gemakkelijk, maar het blijkt wel mogelijk om je eigen bedrijfsvoering geheel te verstoren. Kannibalisatie getuigt van lef: beter zelf doen voordat een concurrent de bijl zet in jouw financiële basis. Mijn conclusie: Disruptie is een kans, maar grijp hem wel met beide handen aan.

Zelf aan de slag met innovatie en vernieuwing? Neem contact met ons op.