Radicale digitale disruptie, maak gebruik van je unieke kracht

15 maart 2018

Radicale digitale disruptie, maak gebruik van je unieke kracht

Radicale disruptie betekent dat je niet langer de digitale kaasschaaf hanteert, maar dat je dingen écht anders gaat doen. Dat is moeilijker dan je denkt, met name omdat de meeste bedrijven vastzitten in bestaande denkpatronen, productmodellen én bestaande productiemethoden. Toch is het tijd die los te laten. Want alleen dan blijf je in het digitale tijdperk, waarin het draait om maximale keuzevrijheid en transparantie, relevant voor klanten.

In mijn vorige blog schreef ik al: als je digitaal wilt disrupten, neem dan altijd de customer journey als uitgangspunt. Het zijn niet langer je productieproces of je leveranciersrelaties die bepalen hoe jouw aanbod aan de klant eruit ziet, het is de klant zelf. En dat betekent dat disruptieve innovatie altijd wel ergens pijn gaat doen.

De uitspraak ‘het is eten of gegeten worden’ kan worden aangevuld met: ‘wie niet een hap uit zijn eigen arm of been durft te nemen, zal vroeg of laat met huid en haar door een ander verslonden worden’. Het laat klanten immers koud of jouw nieuwe businessmodel ergens kannibaliseert op je oude. Als het nieuwe of betere businessmodel past bij hun behoeften stappen ze over. En wacht je omwille van die kannibalisatie te lang met veranderen, dan is er wel een concurrent die in dat gat duikt.

Maak handig gebruik van je unieke kracht

Moet je dan bij het ontwikkelen van een nieuw businessmodel al het oude loslaten? Nee, natuurlijk niet. Je moet er juist handig gebruik van maken. Want ieder bedrijf heeft wel iets waarin het uniek is en zich onderscheidt van anderen. Anders was het bestaansrecht immers al lang weg geweest. Het gaat erom die unieke kracht te vinden en op een andere manier in te zetten. Bijvoorbeeld door kennis in de backoffice direct via een app te ontsluiten voor klanten. Je zet de klant aan het roer door ze een selfservice model te bieden, dat je en passant heel eenvoudig kunt internationaliseren. Het spreekt voor zich dat dit alleen een succes gaat worden als de kennis in de backoffice echt uniek is en de app het eenvoudiger maakt voor klanten om zaken met je te doen.

Wordt creatief, kijk door een andere bril naar je bestaande capabilities

Het veranderen van je business model vraagt om creativiteit. Om die aan te wakkeren gebruiken wij in sparringsessies met klanten graag een model met elf ‘productiefactoren’ die het nieuwe aanbod gaan bepalen. Sommige van die factoren zijn heel onderscheidend, bijvoorbeeld een met een procespatent beschermd productieproces. Andere zijn een conditio sine qua non, bijvoorbeeld het distributiemodel. En weer andere worden misschien wel grotendeels bepaald door concurrenten, bijvoorbeeld de prijs.

Het is de kunst om de onderscheidende factoren te vinden en antwoord te vinden op de vraag: waar zijn we nu echt goed in? Daar bedenk je vervolgens verschillende businessmodellen voor. Die businessmodellen test je door je af te vragen: kan dit? Mag dit (past het binnen wetgeving en ons eigen ethisch kader)? Pas daarna is het tijd om je druk te maken over de vraag: wil ik dit ook? Kan ik invulling geven aan de randvoorwaarden? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor onze personele inzet? Waar kannibaliseert dit nieuwe business model op ons oude? Wie begint met de randvoorwaarden, zal nooit een disruptief business model ontwikkelen.

Jezelf opnieuw uitvinden

Een voorbeeld van een bedrijf dat zichzelf opnieuw heeft uitgevonden door een bestaand uniek productieproces in te zetten om een hele nieuwe categorie producten te maken is Koninklijke Tichelaar Makkum. Dit bedrijf was sinds 1572 gespecialiseerd in de productie van Delftsblauwe bordjes. Nu die zelfs door toeristen nog nauwelijks worden gekocht moest het roer om. Dat deden ze: het unieke procedé om het keramiek te vervaardigen wordt nu ingezet voor de productie van keramische gevelbekleding die de meest extreme weersomstandigheden kan weerstaan.

Door online samen te werken met beroemde architecten van over de hele wereld zijn gebouwen van Dubai tot New York nu voorzien van tegels uit Makkum. De tegels zorgen voor een unieke uitstraling, wat maakt dat veel van de ontwerpen zijn bekroond met architectuurprijzen en het product zichzelf verkoopt.

Van de bestaande productiefactoren is alleen het productieproces min of meer hetzelfde gebleven. Alle andere factoren, van sales en marketing tot prijsstelling en distributie, zijn veranderd. De grootste verandering is misschien wel dat het fysieke distributiekanaal van Nederlandse souvenierswinkeltjes is ingeruild voor een online samenwerkingsmodel, waardoor plotseling de hele wereld de markt is geworden van Koninklijke Tichelaar Makkkum.

Nieuw licht op innovatie

Of een bedrijf nu vanuit Den Helder, Goes of Hardenberg de wereld wil veroveren door zijn bestaande unieke onderscheidende vermogen op een heel andere manier in te zetten, de elf productiefactoren zullen een heel ander licht werpen op de innovatie-ideeën.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Whitepaper