CIO-as-a-Service (of virtuele CIO) – dé oplossing voor MKB

13 juli 2017

CIO-as-a-Service (of virtuele CIO) – dé oplossing voor MKB

De snelheid van de technologische ontwikkelingen neemt nog steeds toe. Ook voor het MKB biedt dit kansen om operationele processen te digitaliseren, nieuwe markten te betreden of misschien zelfs nieuwe businessmodellen op te zetten. C-level bestuurders zijn verantwoordelijk om een visie te ontwikkelingen hoe een (MKB-)organisatie haar keuzes maakt om voordeel te krijgen van deze technologische ontwikkelingen.

Maar helaas vinden veel MKB-bestuurders het moeilijk om alle technologische ontwikkelingen te bevatten, laat staan dat ze in staat zijn om hierover besluiten te nemen hoe deze ontwikkelingen kunnen worden omgezet in IT-investeringen en strategie.  Door een gebrek aan ervaring in IT is het moeilijk om hype te onderscheiden van realiteit en technologie te kiezen die wél een bijdrage kan leveren aan de businessdoelstellingen.

Eigen IT-afdeling voor de operatie, CIO-as-a-Service voor strategische richting

Bestuurders kunnen een beroep doen op de eigen IT-afdeling om een oordeel te geven over laatste technologische ontwikkelingen. Echter de eigen IT-afdeling zal waarschijnlijk de handen vol hebben met ‘het in de lucht houden’ van de aanwezige IT-diensten. Ze zullen waarschijnlijk te weinig tijd hebben voor het identificeren van relevante technologische ontwikkelingen en het beoordelen van nieuwe oplossingen. Daarnaast zal de eigen IT-afdeling wellicht niet voldoende inzicht in de businessdoelstellingen hebben om als ‘gids’ te functioneren bij technologische besluitvorming. Een CIO-as-a-Service, de virtuele CIO, kan een oplossing voor organisaties die een eigen CIO niet op de pay-roll willen (of kunnen) zetten.  Een virtuele CIO is een zeer ervaren (> 10 jaar) IT-executive die in meerdere organisaties een groot aantal IT-transities moet hebben uitgevoerd en die gewend is om op bestuurlijk niveau te acteren. Hierdoor kan hij als sparring partner van het bestuur van een organisatie functioneren en een goede relatie opbouwen met dit bestuur. Uit eigen ervaringen weet een goede CIO welke oplossingen wel werken. Hij of zij begrijpt bovendien wat het is om de businessdoelstellingen te vertalen naar technologiekeuzes en kan dit ook nog eens vertalen naar implementatie roadmap.

Verantwoordelijkheden virtuele CIO

Natuurlijk moet een virtuele CIO de business begrijpen en doorgronden. Daarom is het belangrijk om het contract voor een CIO-as-a-Service voor langere tijd af te spreken. In dit contract moet worden vastgelegd dat de persoon die de rol van de virtuele CIO invult slechts onder strikte voorwaarden kan worden vervangen. De rol en verantwoordelijkheden van een virtuele CIO hebben onder andere betrekking op het:

  1. Identificeren van relevante technologische trends;
  2. Minimaliseren van risico’s bij implementatie van nieuwe technologie;
  3. Opstellen en managen een IT-roadmap/IT-portfolio;
  4. Voldoen aan wetgeving (o.a. in het kader van informatiebeveiliging);
  5. Evalueren van IT-gerelateerde besluiten die betrekking hebben op de business strategie;
  6. Beoordelen IT-dienstverlening;
  7. Regisseren IT-leveranciers van IT-diensten.

Een contract voor een virtuele CIO zal altijd een maatwerkcontract zijn, afgestemd op de strategie van de organisatie, de huidige IT-omgeving, de manier waarop IT is ingebed in de organisatie en de technologische ontwikkelingen. Hoewel je zo’n contract voor langere tijd aangaat, is het niet in beton gegoten. Flexibiliteit is immers key.

Wees kritisch

Ons advies is: wees niet huiverig om CIO-as-a-Service dienstverlening af te nemen, maar wees wel heel kritisch bij wie je dat doet en wat je van die partij verwacht. Verwacht je een IT-manager die op de winkel past, of verwacht je een CIO die je laat zien welke strategische richtingen er zijn en die je helpt het juiste pad te kiezen? En verwacht je dan alleen maar een strategische visie, of wil je ook dat de CIO helpt bij de strategie-executie? Qhuba richt zich met name op dat laatste. Een strategie uitvoeren is immers veel lastiger dan een strategie ontwikkelen. Wij hebben van strategie-executie ons specialisme gemaakt.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

Wouter Hasekamp

06-46338864

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Stel mij een vraag.