Disruptieve Digitale Transformatie: de belangrijkste ontwikkeling

19 januari 2018

Disruptieve Digitale Transformatie: de belangrijkste ontwikkeling

Wat was de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van Disruptieve Digitale Transformatie in 2017?

Een van de belangrijkste ontwikkelingen van 2017 is de verdere opkomst van (corporate) start-ups geweest. Dit houdt in dat organisaties, al dan niet, binnen de eigen organisatie een start-up (laten) opzetten die zich richt op innovatieve ideeën voor het bedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar Google. Natuurlijk is Google al lang geen startup meer, maar wel een bedrijf wat continu met goede ideeën blijft komen en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Afgelopen jaar is er gelukkig bij meer bedrijven een shift ontstaan naar een cultuur waar innoveren, ‘fail fast’ en bijslijpen a.d.h.v. data voorop staan.

Afgelopen jaar zijn we ook gestart met de DDT (Disruptieve Digitale Transformatie) methodiek onder werknemers van een retail klant om onder andere de meest radicale Change Agents te ontdekken. Er is namelijk opnieuw gebleken dat medewerkers de belangrijkste component zijn voor innovatie. Waar een bedrijf als Google dit al in het aannameproces verwerkt heeft, zijn er in elke organisatie wel personen te identificeren die deze zelfde innovatieve drang hebben. Echter is de interne innovatiecultuur vaak bepalend in hoeverre deze mensen naar voren durven te stappen.

Ook voor de retail was 2017 een relatief goed jaar. Waar van 2012 – 2016 nog veel retailers het onderspit moesten delven voor disruptors of zelf het hoofd niet boven water konden houden, is dit in 2017 gelukkig minder geworden. Echter zijn retailers die dit het hoofd wel hebben kunnen bieden ook gaan inzien dat zij wel stappen moeten gaan zetten om ook in de toekomst bestaansrecht te houden.

Wat wordt de belangrijkste ontwikkeling op dit gebied volgens jou in 2018?

Met de handhaving van de GDPR wetgeving en eventueel aanvullende regelgevingen die al op de plank liggen, worden ethics & compliance nog belangrijkere elementen in 2018. Het wordt voor bedrijven belangrijk om al bij het ontstaan van nieuwe ideeën op de tekentafel na te denken over privacy en om ethisch te handelen. De corporate teams die bezig zijn met radicale innovatie zullen minder aan de juridische kant moeten gaan zitten, puur en alleen op wat de wet ze voorschrijft, maar eerder hun stempel moeten gaan drukken op de ethische kant. Hierdoor bindt een bedrijf consumenten aan zich die erop vertrouwen dat hun privacy niet in het geding komt en die geen klachten gaan indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Door ethisch handelen hoog in het vaandel te stellen zullen organisaties een betere reputatie krijgen en hierdoor juist meer privacygevoelige gegevens van hun klanten kunnen vragen. Daarom zien we GDPR echt als een kans om je organisatie te onderscheiden van anderen. Geen marketing of PR ‘stunt’, maar een daadwerkelijke verandering binnen de organisatie tot aan de infrastructuur.

Hiernaast zullen de eerdergenoemde corporate startups en innovatie een nog grotere rol gaan spelen binnen bedrijven. Vooral door het ontwikkelen en uitwerken van de diverse ideeën die uit de verschillende trajecten komen. Blijft dit binnen de eigen organisatie of kan dit via bijvoorbeeld een royaltyconstructie (tijdelijk) uitgeleend of verkocht worden? Een van de grootste uitdagen is om hier kleine ‘agile budgetten’ voor te gebruiken en niet de grote corporate budgetten die normaal bij deze constructies horen.

Ook voor de eCommerce sector verwachten we veel ontwikkelingen. Enterprise architectuur zal in deze sector ook een grote rol gaan spelen. Wat de toekomst nog gaat brengen is nog niet helemaal duidelijk, maar in de eCommerce sector zal er mogelijk nog een andere disruptor langsvaren; de overheid met haar nieuwe privacyregels. Meerdere toezichthouders, vanuit de hele wereld, kunnen bij een datalek boetes gaan opleggen. Boetes die, als ze cumulatief worden, zeer zeker disruptief van aard zullen worden. Met overnames of zelfs faillissementen als gevolg. Dus na mei 2018 houdt het niet op. Steeds meer wetgeving zal in een versneld tempo op ons afkomen en MDM, Enterprise Architecture en real-time inzetten zullen steeds belangrijker worden.

Wat zijn jouw plannen binnen Qhuba voor 2018?

In 2018 zal de Qhuba Disruptieve Digitale Transformatie (DDT) methodiek verder uitgewerkt worden om ook omni-channel en real-time architecturen te faciliteren. Dit betekent dat de samenwerking met de Enterprise Architectuur practice nog belangrijker wordt. Ook wordt onze dienstverlening op het gebied van Omnichannel en eCommerce verder uitgebreid om op deze manier bedrijven volledig te kunnen ondersteunen met hun radicale digitale transformatie. Juist het bedenken van nieuwe product-marktcombinaties, middels de nieuwste disrupting technologies samen met de organisatie nieuwe business modellen ontwikkelen is onze forté. Qhuba kan daar uiteraard bij ondersteunen door focus aan te brengen op dat wat aandacht verdient. 2018 wordt het jaar van de radicale digitale transformatie.

Neem voor meer informatie contact met me op.