Gefaseerde aanpak om cultuur mee te laten veranderen met de strategie

9 april 2018

Gefaseerde aanpak om cultuur mee te laten veranderen met de strategie

The Art of Mobilisation

Hoe vaak horen we niet over mislukte software-implementaties of een tegenvallend gebruik van nieuwe technologie? Het ligt zelden aan de technologie zelf. Veel vaker wordt het verandertraject onderschat. En dat heeft alles te maken met de cultuurdynamiek in organisaties. Qhuba hanteert voor verandertrajecten een aanpak waarmee we de organisatiecultuur kunnen koppelen aan de digitale ambities. Hiermee ontstaat in één oogopslag inricht in de risicogebieden en de impact die deze risico’s hebben op de bottom line.

We gebruiken hiervoor het Denison model, een al 25 jaar lang bewezen methode om inzicht te krijgen in aspecten die organisaties nooit eerder inzichtelijk hebben gemaakt, namelijk de zachte kant van verandertrajecten.

Denison Scan

Gefaseerde aanpak om cultuurdynamiek inzichtelijk te maken

De gefaseerde aanpak die hier bij hoort heet the Art of Mobilisation. Deze aanpak zorgt ervoor dat geen enkele digitale transformatie meer hoeft vast te lopen in de onvoorspelbaarheid van cultuurdynamiek. Hij bestaat uit vier fases:

 1. Inzicht creëren

  • Waar zit het verborgen potentieel cq. de valkuilen in de cultuurdynamiek?
  • doorlooptijd: 2 weken
 2. Diagnose vaststellen

  • Welke effecten en risico’s geeft dit? Zijn we ons daarvan bewust?
  • Welke effecten en risico’s helpen de digitale strategie? Welke werken (onzichtbaar) tegen?
  • doorlooptijd: 2 weken
 3. Mobilisatie: configureren maatwerk

  • Hoe krijg je het verborgen potentieel in beweging?
  • Wat is de optimale alignment tussen de digitale strategie en de cultuurdynamiek?
  • Het maken van fasenplan voor de hele organisatie
  • doorlooptijd: 2 weken
 4. Draagvlak: mobiliseren cultuurdynamische alignment

  • creëren van cultuurdynamische ‘bewegingsflow’ op alle relevante niveaus
  • einddoel: cultuurdynamiek die volledig aligned is met de digitale strategie
  • doorlooptijd: afhankelijk van omvang van de organisatie en reikwijdte van project
   • kleinere organisaties (<500: 4 – 6 maanden
   • grotere organisaties (>500 – 2000: 6 – 12 maanden)

Wat levert deze aanpak op?

The Art of Mobilisation levert het volgende op:

 • een helder overzicht van het cultuurdynamische mijnenveld: uw weet waar de boobytraps liggen en wat u moet doen om ze onschadelijk te maken;
 • een stappenplan dat de mijnen onschadelijk maakt vóórdat de ‘colonne’ van de digitale transformatie er nietsvermoedend overheen rijdt;
 • een dialoog tussen het technologievakgebied en het cultuurdynamische vakgebied over hoe je the best of both worlds kunt creëren;
 • geen verrassingen op het gebied van (overschreden) budgetten, (niet gehaalde) deadlines, (gemiste) go-live data en (niet waargemaakte) verwachtingspatronen van stakeholders.

Neem cultuur mee in de digitale transformatie

Sommige leiders is niets gelegen aan cultuur. Zij vinden cultuur soft. En soft is een equivalent voor niet-rationeel en niet wetenschappelijk te beredeneren. Zij vinden: als het niet te beredeneren valt, dan hoef je er geen aandacht aan te besteden. Zoals we eerder in een blog schreven, is dat een misvatting. Was de zwaartekracht nieuw toen Isaac Newton deze voor het eerst in de Wet van de zwaartekracht beschreef? Nee, die was er altijd al. Maar vanaf dat moment was het ‘wetenschap’ en heeft deze kennis ons geholpen naar de maan te vliegen.

Waarom komen veel digitale transformaties niet van de grond? Omdat er een onzichtbare zwaartekracht is: de cultuurdynamiek. Je kunt natuurlijk zwaartekracht proberen te negeren. Maar je kunt je ook verdiepen in de achterliggende dynamiek en de zwaartekracht juist gebruiken als middel om een grotere hoogte te bereiken. Daar kan Qhuba uiteraard bij helpen.

Whitepaper