Waarom grote bedrijven de hulp van accelerators nodig hebben om samen te werken met startups

16 augustus 2017

Waarom grote bedrijven de hulp van accelerators nodig hebben om samen te werken met startups

Bedrijven lijken een konijn uit de hoed te toveren door de focus te verleggen van zelf en alleen innoveren naar een samenwerking met startups. Vaak gebeurt dit tevergeefs omdat een enterprise-startup samenwerking ook een andere mindset vereist, er ander jargon wordt gebruikt en het een hoop ‘geven’ en ‘nemen’ nodig heeft.

Accelerators kunnen de benodigde handvatten bieden om het partnerschap in goede banen te leiden.

Wat gebeurt er zoal?

De kant van de corporates

Er zijn veel verschillende soorten programma’s die bedrijven willen draaien wanneer ze innovatie willen bevorderen. Allereerst focussen ze intern op het trainen van medewerkers en het op orde krijgen van de governance en processen, voordat ze resources op externe innovatieprogramma’s zetten of zich verbinden aan de startup scene. Dat is de reden dat veel van de stappen die bedrijven zetten onder de noemer Digitale Transformatie vallen. Ze zijn terughoudend data, customer insights en tools aan het gebruiken om het huidige businessmodel te ondersteunen. Desalniettemin is innovatie meer dan coole nieuwe apps of een Data Management Platform. Bovendien ga je geen blijvende indruk achterlaten door enkel in kleine stappen te denken. Je krijgt dan hoogstens tijdelijke voordelen. In mijn vakgebied zie ik Innovation Labs, Incubators, Accelerators en Extreme Education Accelerators en krijg ik een kijkje in de keuken van diverse corporates, van verzekeraars tot nutsbedrijven, van industrie tot retail. Ik help ook als ‘Entrepeneur in Residence’ met het aanwakkeren van de innovatie en help corporate venturing teams met het uitstippelen van de juiste koers. Wat ik daarbij heb geleerd is dat de grootste uitdaging voor grote bedrijven niet zozeer zit in een tekort aan ideeën maar in de politiek die zich mengt met de ideeën. Managers hebben de neiging om direct irrelevante vragen te stellen als: Waar hoort dit idee thuis? Vanuit welk budget gaan we dit idee verder ontwikkelen? De vraag is juist hoe corporates bijblijven met het meedogenloze tempo waarin digitale technologieën zich ontwikkelen en het steeds groter wordende effect: het radicale vervagen van industriële grenzen. Waar sommige sectoren zich sneller ontwikkelen dan anderen blijft het standaard antwoord op dit strategische enigma dat bedrijven meer moeten gaan ondernemen. Dat leidt meestal tot de vraag: Kan een corporate zich ook nog gedragen als een snel veranderende startup? Het gebruikelijke antwoord is: Nee, om de meest vanzelfsprekende redenen. Daarom zet ik mijn vraagtekens bij corporate startups. Tenzij ze zich strak houden aan de vastgestelde basis principes en zich zonder twijfel houden aan de Lean Startup best practices zullen corporate startups met grote waarschijnlijkheid falen door interne politiek. Sommige bedrijven proberen zich vrij te boksen uit deze dynamiek die kiest voor gesloten boven open innovatie. Zij zoeken naar next practices in plaats van best practices, door bijvoorbeeld te kiezen voor corporate-startup samenwerkingen. Blijkbaar zijn startups voortaan deel van de innovatie route die grote bedrijven nemen nu het laaghangende fruit weg is en op jezelf innoveren te weinig opbrengt. Vooral als je probeert om je stempel te drukken op de gezondheidszorg, voedingsmiddelen, energie of transport markt – bij deze manier van innoveren heb je partners en ecosystemen nodig met participanten met een breed netwerk, waaronder getalenteerde startups.

De kant van de startups

Ik ontmoet nog steeds veel mensen die hun voorspelbare corporate carrière opzeggen om te kiezen voor een risicovol leven bij startups. Gecombineerd met de constante toestroom van nieuwe technologieën, zal dit waarschijnlijk leiden tot een vloed aan nieuwe ideeën en mensen die deze onderuit proberen te halen. Dit heeft ook een negatief gevolg: er zijn te veel startups. Veel te veel. Corporates, klanten en investeerders hebben moeite met het vinden van de startups die ertoe doen in deze drukke startup omgeving. Hoe meer pitches ik zie, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat startups moeten gaan samenwerken met corporates. Over het algemeen duurt het jaren voor een eerste inzicht tot een daadwerkelijke impact leidt. Doordat de meeste startups een gebrek aan geld hebben is het veel makkelijker wanneer je toegang hebt tot echte toekomstige klanten en de middelen van een grote corporate achter je.

De kant van de accelerators

Als je de situatie bekijkt vanuit het oogpunt van de accelerators, zie je dat zij nu echt aan de bak moeten, met meer dan 2000 accelerators wereldwijd. Zij staan ook onder druk om zelf te innoveren en eens opnieuw na te denken over hun werkwijze en wat ze uniek maakt. Accalerators hebben een groot netwerk, en uit die netwerken halen ze een groot voordeel. Ze hebben een vinger aan de pols bij startup ecosystemen over de hele wereld en zijn meestal een van de beste in het ontdekken en in de gaten houden van getalenteerde, ondernemende mensen en startups. Zij spreken de taal van de startups. Dat zorgt meestal voor vertrouwen en laat hen een logische ingang zijn voor bedrijven die een samenwerking met startups overwegen. Wat is de netto uitkomst van dit alles? Bedrijven, startups en accelerators zullen elkaar steeds vaker opzoeken om samen te werken. Rockstart, de accelerator uit Amsterdam ziet bijvoorbeeld een sterkte stijging in de interesse van bedrijven om samen te werken en te innoveren met startups samen. Sommige bedrijven zullen gefocust blijven op de korte termijn, toegepaste innovatie: technologie of proces verbeteringen met high impact en onmiddellijke opbrengsten. De beste manier van startups hiervoor inschakelen is het uitwerken van uitdagingen. Accelerators faciliteren het proces door het vinden van de startup die aansluit bij de parameters van het probleem en door het uitdenken van experimenten die de oplossing van de startup bevestigen. Bij transformerende uitdagingen voor op de lange termijn, kunnen accelerators het beste de rol van neutrale ecosysteem coördinator op zich nemen, waarbij ze bedrijven en startups samen laten werken aan nieuwe ideeën op een weldoordachte manier. Om een ecosysteem met startups en corporaties te laten werken heb je een voorstel nodig wat alle stakeholder aanstaat, dit kan het proces belemmeren. Er zal sprake moeten zijn van geven en nemen. Accelerators kunnen in dit geval de neutrale kracht zijn die de juiste operationele structuur aanbrengen, successen meten, en een playbook opstellen wat een vertrouwelijke omgeving biedt voor het delen van ideeën en taken.

Al met al:

1. Samenwerking is key, door de genadeloze drijfkrachten achter de digitale economie en de enorme onzekerheden die daaruit voortvloeien.

2. Accelerators zijn niet alleen in de beste positie om de basis te leggen voor de enterprise-startups samenwerking: zij zullen ook onmisbaar worden voor de resultaten van corporate innovaties.

Meer informatie over de rol van accelerators bij enterprise-startup samenwerkingen? Neem contact met ons op

Door: Sander van der Blonk – Partner Rockstart Accelerators

Whitepaper