Hoe een nieuwe data architectuur zichzelf kan terugverdienen

16 mei 2019

Hoe een nieuwe data architectuur zichzelf kan terugverdienen

De kans is aanzienlijk dat er in de strategie van je bedrijf ambities zijn opgenomen die betrekking hebben op data. Data-gedreven marketing, ondernemen met data, meer waarde uit data halen, een data-gedreven organisatie worden, dat soort statements.

Hoe dat te bereiken, is vervolgens uitgewerkt in een datastrategie. Die strategie expliciteert de strategische datadoelen nog verder. Wil het bedrijf data gebruiken om meer concurrentievoordelen te behalen en winstgevendheid te vergroten? Of ligt de nadruk toch meer op privacy en compliance?

In de datastrategie wordt verder iets gezegd over data governance. Zoals een datamanagement-organisatie met wellicht nieuwe processen. Of nieuwe functies als data owners, data engineers en data scientists, die werken in een bedrijfscultuur waar sturing op basis van empirie in plaats van onderbuikgevoel gemeengoed is geworden.

Ook de contouren voor een nieuwe data architectuur zijn vastgelegd in de datastrategie en de discussie over een Single Source of Truth versus Multiple Versions of the Truth is gevoerd, waarbij strikte controle versus flexibiliteit het hete hangijzer was. De datastrategie is uiteraard onderbouwd met een business case, waarin becijferd is hoe de nieuwe data architectuur zichzelf terug kan verdienen. Maar waar moet je verder op letten bij het uitwerken van die data architectuur?

Vier tips voor het uitwerken van data architectuur

Zet de dataconsument centraal

Dataconsumenten kunnen van elke soort zijn, zowel intern als extern aan de organisatie.  Hun behoeften variëren per rol, per domein en in de tijd. Een goede data-architectuur evolueert voortdurend om tegemoet te komen aan nieuwe en veranderende behoeften aan informatie. Data-architectuur begint vanuit het oogpunt van de dataconsument en moet op deze basis worden opgebouwd. Dit in plaats van puur gericht te zijn op gegevensvastlegging of de technologie die nodig is om data te extraheren, integreren, transformeren en te presenteren. Definieer bijvoorbeeld persona’s voor de diverse typen dataconsumenten en beschrijf van daaruit welke toolset ze tot hun beschikking krijgen.

Laat Data Pipelines zorgen voor stroming

In de data-architectuur stromen de gegevens stroomafwaarts, zoals water, van de bronsystemen naar de dataconsumenten. Het doel van de data-architectuur is om die stroom te beheersen en zo een reeks onderling verbonden en bi-directionele data pipelines te creëren die aan verschillende behoeften voldoen. De data pipelines worden geconstrueerd met behulp van basiselementen als datasnapshots, datasnelheden, data-opnames, data-weergaven, referentiegegevens, stamgegevens of platte tabellen. TIBCO en Talend bieden hiervoor tools maar bijvoorbeeld ook de SAP Data Hub brengt cross-silo data uit SAP- en niet-SAP-bronnen samen.

Beheer ook metadata goed

Het profileren en labelen van de gegevens die worden verwerkt, moet gekoppeld zijn aan bestaande datasets en attributen. In andere woorden, het beheren van metagegevens is een belangrijke functie van gegevensbeheer. Evenzo moeten ook veranderingen in het bronschema gedetecteerd worden en de impact van veranderingen op downstream objecten en applicaties worden geïdentificeerd.

Maak de data-architectuur zelflerend

Een moderne data-architectuur maakt gebruik van de kunstmatige intelligentie om een relevante gegevensstroom in stand houden. Zet zelflerende intelligentie in om aanpassingen te suggereren of om te adviseren, waardoor dataconsumenten en data engineers efficiënter en effectiever worden. Het SAP Cloud Platform (SCP) host bijvoorbeeld zo’n 150 open connectoren waarbij er Machine Learning-functies zijn die data mappings voorstellen. Integratie-in-the-box wordt dus opgevolgd door out-of-the-box integratie.

Het toepassen van deze vier tips helpt bij het verkorten van de terugverdientijd voor een nieuwe data-architectuur.  Uiteraard zijn er nog meer en hangt de toepasbaarheid af van de eigen situatie. Wil je meer weten over moderne data-architectuur en over hoe die zichzelf terug kan verdienen? We komen graag langs en denken mee.

Mendel Koerts

06-11767521

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Stel mij een vraag.