Inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

16 januari 2017

Inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

Weet u precies hoeveel het kost als uw ICT-omgeving een uur uit de lucht is? Weet u welke omzet u misloopt als een ICT-project drie maanden vertraging oploopt? Het aantal organisaties dat precies weet hoe groot de bijdrage van ICT is aan de business, is op één hand te tellen. Natuurlijk, ooit is bij de aanschaf van nieuwe hard- en software een businesscase gemaakt, maar tot een totaaloverzicht heeft dat niet geleid. Zonder die kennis wordt het heel moeilijk om een digitale transformatie door te voeren. Het Qhuba Cost & Performance Management Dashboard verschaft het broodnodige inzicht in kosten en prestaties, zowel op hoog niveau als gedetailleerd.

Het Cost & Performance Management Dashboard is een IT-balanced scorecard die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten van de ICT-omgeving als geheel en alle deelaspecten waar deze uit bestaat. Het dashboard geeft onder andere zicht op: waar staan we nu wat betreft uitgaven en hoeveel budget is er nog? Welke dienstverlening hebben we geleverd tegen welke kosten? Hoe zijn die kosten verdeeld over de verschillende ICT-services? Hoe kan ik de IT-kosten doorrekenen aan producten, diensten en transacties? Gebruik ik mijn IT-assets wel efficiënt en effectief? Het dashboard kan ook helderheid verschaffen over de vragen: waar willen we naar toe en welke what-if scenario’s kunnen we doorrekenen? Wat zijn per scenario de financiële kosten en businessopbrengsten?

Het dashboard geeft op ieder moment, dus gedurende de gehele digitale transformatie, inzicht in de geplande kosten en opbrengsten van een verandering en de werkelijke. Zo kan tijdig worden bijgestuurd als blijkt dat kosten hoger zijn dan verwacht of opbrengsten achterblijven. Met het Qhuba IT Cost & Performance Management Dashboard bent u in staat om IT te runnen als een business. U kunt kostprijzen van IT-diensten berekenen, doorbelastingsfacturen maken en budgetteringsprocessen vereenvoudigen. Ook kunt u verschillende what if-scenario’s doorrekenen en op basis daarvan voorspellen wat de impact is van businessvoorstellen op de IT-kosten en businessopbrengsten.

Het dashboard biedt ruime mogelijkheden tot het analyseren van de getoonde gegevens, met downdrill- en slice-mogelijkheden. Het inzetten van het Cost & Performance Management Dashboard vraagt een andere manier van denken en doen op uw IT-afdeling. En tevens een andere bezetting van de rapportage-afdeling. Waar voorheen vaak veel tijd op ging aan het verzamelen van data en opstellen van rapportages, zal nu meer nadruk komen te liggen op analyse van de rapportage-uitkomsten en het genereren van verbeteracties. Sommige van de benodigde verbeteringen liggen puur op het vlak van ICT, zoals het beter benutten van de hardware (capaciteitsmanagement) en software assets (Software Asset Management). Andere verbeteringen moeten samen met de business worden bereikt, zoals het optimaliseren van de IT-inzet in business processen.

De belangrijkste meerwaarde van het dashboard is misschien wel het inzicht dat u krijgt in de noodzakelijke stappen om de digitale transformatie in gang te zetten en de transformatie te monitoren door de geplande scenario’s te vergelijken met de realiteit, Eenmaal in productie kunt u vervolgens het proces volgen en verbeteren. Want dan wordt de digitale transformatie ook een business transformatie.

Meer weten over het Qhuba Cost & Performance Management Dashboard? Download onze white paper of neem contact met ons op.

Whitepaper