Lean & Agile 2018

19 januari 2018

Lean & Agile 2018

Wat was de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van Lean & Agile in 2017?

In 2017 werd in de markt zichtbaar dat de vraag van proces-innovatie naar Lean leiderschap aan het verschuiven is. Het effect binnen organisaties van de vele Green en Black Belts die in de afgelopen jaren zijn opgeleid neemt af en vraagt om Lean coaching (Kata) en leiderschap.

Een andere ontwikkeling binnen het Lean/Agile domein is de toenemende interesse voor Lean Innovatie als middel om vast(geroest)e patronen te doorbreken. Geslaagde initiatieven met Lean Innovatie en Startups in publieke en private settingen geeft bovendien aan dat dit niet alleen een middel is om innovatie effectief te organiseren, maar dat het ook aansluit bij de wensen en manier van denken en handelen van jonge professionals – een niet onbelangrijk aspect voor organisaties die een aantrekkelijke en interessante werkplek willen bieden.

Bij steeds meer bestuurders en topmanagers is de noodzaak om duurzaam te innoveren doorgedrongen – ook dat zagen we duidelijk in 2017. De behoefte aan concrete en effectieve aanpakken om aan dit duurzaamheidsbesef handen en voeten te geven neemt daarmee steeds verder toe en daar sluit onze Leiderschapstoolkit goed bij aan. Het gaat zelfs zo ver, dat organisaties die deze toolkit juist inzetten, vrijgesteld kunnen worden van de Wet op de Ondernemingsraad. Een nogal spectaculair resultaat, in lijn met een langetermijnvisie en dito inzet. Andere opbrengsten van de implementatie van de toolkit zijn de ‘lerende’ organisatie, waar al jarenlang veel om te doen is, en het realiseren van een wendbare en flexibele organisatie, met inbegrip van draagvlak van stakeholders.

2017 was voor Qhuba ook een vruchtbaar Lean jaar met het uitbouwen van de Practice – nieuwe producten en nieuwe Associates. Naast bovengenoemd Lean Leiderschap en Lean Innovatie, is het pallet, aansluitend op de traditionele Lean en Six Sigma opleidingen en diensten, verder uitgebreid met Agile/Lean Projectmanagement en Lean IT. We zijn erg trots op deze producten vanwege de handvatten die het een organisatie geeft om onvervalste stappen te zetten op weg naar een duurzaam flexibele, omgevingsbewuste en daadwerkelijk lerende organisatie, al dan niet in combinatie met digitale/ondersteunende oplossingen. Van deze producten bieden we de training, begeleiding/coaching (on the job) en uitvoering aan. Met het aantrekken van verschillende nieuwe Associates blijven we groeien en hebben we mooie opdrachten uitgevoerd, voor tevreden klanten.

Wat wordt de belangrijkste ontwikkeling op dit gebied volgens jou in 2018?

De Agile/Lean Projectmanagement aanpak is een voor Nederland redelijk onbekend fenomeen, omdat dit niet (alleen) over Scrum en andere Agile technieken gaat, maar een pragmatische cross-over vormt met de krachtige componenten zoals een business case, stuurgroep en andere meer traditionele projectproducten. Scrum is een uitstekende aanpak wanneer het om creatieve- of ontwikkelprocessen gaat, maar bij onderzoeks- of infrastructurele trajecten is scrum slechts zeer beperkt bruikbaar. En dat is waar Lean Project Management het stokje overneemt.

Het ontwakend besef bij organisaties, dat er serieus werk gemaakt moet worden met de omslag naar een flexibele en duurzaam lerende organisatie, zal dit jaar verder aanzetten tot een speurtocht binnen organisaties naar manieren om aan deze inzichten praktisch uitvoering te geven.

Lean IT is een belofte die langzamerhand waargemaakt kan worden door de snelle ontwikkelingen op het gebied van onder meer Blockchain, Digitale Transformatie en Digital Business Platforms. Daar waar deze ontwikkelingen het Lean & Agile verander- en verbeterproces ondersteunen kunnen we dit slim combineren en in IT proposals verwerken in de aanpak en uitvoering.

Wat zijn jouw plannen binnen Qhuba voor 2018?

Binnen Qhuba zullen we ons gaan richten op de voortgaande afstemming en het verder versterken van de samenwerkingen met onder andere de Practices op het gebied van IT Management, Project-, Programma- en Portfolio Management en Change Management. Het onder de aandacht brengen van de Practice producten/diensten sluit hier naadloos op aan. Uiteraard gaan we verder met het produceren van interessante content en Whitepapers om onze producten en diensten verder toe te lichten en te illustreren met praktijkvoorbeelden.

Graag komen we ook dit jaar in gesprek over de duurzame verbeteringen en de resultaatverankering binnen de organisatie. Het versterken van het klantennetwerk, voortgestuwd door de ambitie om daadwerkelijke partnering met opdrachtgever en ‘zingeving op de werkvloer’ voor elkaar te krijgen, vormt de leidraad voor 2018. Met het Lean Leadership programma hebben we een ijzersterke aanpak die tot duurzame en authentieke verbetering leidt en alle ingrediënten levert om in een hanteerbare groei naar een wendbare en daadwerkelijk lerende organisatie toe te ontwikkelen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.