Lean Leadership drijvende kracht in realiseren organisatiedoelstellingen

1 november 2017

Lean Leadership drijvende kracht in realiseren organisatiedoelstellingen

Lean betekent dat je, vanuit een klantfocus, processen optimaliseert. Dit leidt ertoe dat je klanten beter en sneller kunt bedienen. ICT speelt een steeds belangrijker rol hierin. Het gros van de organisaties worstelt hiermee. Ze hebben te maken met een dagelijkse brei van onbeheersbare ICT-kosten en onvoorspelbare resultaten van de vernieuwingen waarin ze investeren. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

IT is doorgedrongen tot het hart van organisaties. Het stelt bedrijven en instellingen in staat om sneller en effectiever dan voorheen doelstellingen te realiseren. Als de ICT-omgeving goed is ingericht, worden processen efficiënter uitgevoerd doordat relevante informatie snel en makkelijk beschikbaar is. Dit vergroot de toegevoegde waarde. Maar de inzet van onconventionele middelen en het optimaal aanspreken van human capital lijkt nog in de kinderschoenen te staan. Er is gelukkig licht aan het eind van de tunnel. Denk maar eens aan hackatons en gamers die doorbraken realiseren op wetenschappelijk vlak doordat ze helemaal los mogen gaan op iets waar ze goed in zijn. Is zoiets denkbaar in je eigen organisatie?

Organisatiedoelstellingen beter realiseren met ICT

ICT en andere technologieën faciliteren de route naar een optimaal product of uitstekende dienstverlening. Als het goed is. Maar dat lukt alleen wanneer bedrijfsprocessen in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen – het domein van de ‘traditionele’ Lean aanpak. De stap die daar op volgt, is het optimaal inrichten van de ICT, zodat processen efficiënter, effectiever en klantgerichter worden. Dat is voor veel organisaties lastig. Qhuba helpt om het gesprek hierover in de boardroom to-the-point en effectief te laten zijn.

De CIO en Lean horen thuis in de boardroom

Juist omdat ICT tegenwoordig in het hart van vrijwel alle organisaties zit, zou die plek in de boardroom vanzelfsprekend moeten zijn. Het tegendeel is echter het geval. IT valt bijvoorbeeld nog vaak onder finance. Het aantal organisaties waar de CIO een even grote rol vervult als een CMO of COO is gering. Dit verklaart waarom de digitale transformatie moeizaam van de grond komt. Ergens een app voor ontwikkelen is niet het probleem – de ICT zo vormgeven dat organisatiedoelstellingen beter en sneller worden gerealiseerd wèl. Dat organisaties terughoudend zijn in het doorzetten van digitale transformatie is enerzijds begrijpelijk gezien hun ervaringen in het verleden met hoge kosten en matige opbrengsten. Maar een succesvolle digitale transformatie is wel degelijk mogelijk, met concreet meetbare opbrengsten en goed beheersbare stappen. Niet met rocket science, maar door een committed MT dat de weg vrijmaakt voor geoptimaliseerde bedrijfsvoering en dat het perspectief creëert voor duurzaam succes met de organisatie. Met een optimale ‘inclusion’ van mensen en middelen. Dit is wat Qhuba verstaat onder Lean Leadership.

Randvoorwaarden voor succesvol Lean Leadership

Het is uitermate moeilijk om als organisatie in de pas te blijven met de actuele en snelle ontwikkelingen. Juist omdat die ontwikkelingen zich op allerlei fronten voordoen: businessmodellen die onderuit gaan, wijzigende regelgeving, veranderende klantwensen. Het lukt alleen om hier snel en adequaat in te manoeuvreren als je organisatie voldoet aan drie randvoorwaarden:

  • flexibiliteit
  • optimaal gebruik van het aanwezige human capital
  • aansprekend en inspirerend leiderschap, wat tegenwoordig met een pleonasme ook wel dienend leiderschap wordt genoemd.

Lean Leadership verbindt

In een volgende serie blogs zal ik de vier funderingspalen bespreken die nodig zijn om in top- en middenkader duurzaam succesvol te zijn. Als die fundering goed staat, dan kom je tot steeds beter gebruik van je human capital en vergroot je je flexibiliteit. Daardoor wordt het mogelijk om een duurzaam succesvol beleid neer te zetten en dat blijvend effectief uit te voeren. Deze manier van werken emancipeert de medewerkers, appelleert aan de wens van stakeholders om verantwoordelijkheid te willen nemen, sluit aan bij veranderende klantwensen en heeft voor alle betrokkenen een bewustmakend en verbindend effect. De overkoepelende term hiervoor is Lean Leadership.

Meer weten over Lean Leadership en hoe dit in de organisatie kan toepassen? Neem contact met ons op.