Qhuba in zee met veranderexpert Erik Dirven

9 oktober 2017

Qhuba in zee met veranderexpert Erik Dirven

Samen sterk voor duurzame veranderingen met impact

Utrecht, 3 oktober 2017– Qhuba, specialist in strategie-executie en digitale transformatie, heeft een partnerovereenkomst gesloten met Erik Dirven, managing partner van Time To Change om gezamenlijk verandertrajecten bij klanten in het kader van de digitale transformatie te begeleiden en tot een succes te maken.

Erik Dirven (1960) heeft een zeer ruime ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in binnen- en buitenland in uiteenlopende sectoren, zoals de financiële dienstverlening, bouw, advies- en ingenieursbranche, overheid, (mobiele) telecomsector en de detailhandel. Na een carrière bij IBM en Cambridge Technology Partners besloot Erik Dirven in 2002 om Kianga op te richten, de rechtsvoorganger van Time To Change. Met inmiddels enkele tientallen geslaagde transformatietrajecten op zijn naam, beschikt Dirven over een schat aan ervaring en een toolbox waarmee hij klanten in verschillende bedrijfssectoren op maat kan bedienen.

Maak het impliciete bespreekbaar

In het bedrijfsleven en de overheid worden volgens Dirven de impliciete vragen, zoals ‘waarom doen we de dingen die wij doen?’, ‘wat wil ik, of wat willen wij, hier bereiken?’ en ‘waar moeten we het dan eigenlijk over hebben?’, bijna nooit expliciet aan de orde gesteld. Dat is volgens hem een belangrijke reden waarom reorganisaties, cultuurveranderingen, fusies en overnames vaak mislukken. Dirven: “In de loop der jaren is mij steeds duidelijker geworden dat niet de inhoud, maar juist de kwaliteit van de sociale interacties bepalend is voor het succesvolle verloop van een digitale transformatie. Verandering kan pas optreden als organisaties de spanning tussen ‘wat was’ en ‘wat er nog niet is’ bespreekbaar maken. Dat kan alleen door ook de genoemde impliciete vragen aan de orde te stellen. De Golden Circle van Simon Sinek hebben wij hiervoor doorontwikkeld en vertaald naar wat ik ‘CrowdSourcing Change’ noem.”

Best bewaarde geheim

Een ander belangrijk hulpmiddel in de adviespraktijk van Dirven is de Denison-scan, volgens hem “het best bewaarde geheim in het doorgronden van organisatie dynamiek”. Deze benchmarktool, die is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar Dan Denison, brengt de organisatiedynamiek in kaart en correleert deze aan key performance indicatoren. Hiermee maak je het impliciete expliciet. Dat gebeurt door de mate maar vooral door de richting van ‘het engagement’ in organisaties te meten. Dit brengt belangrijke inzichten op tafel over welke, voorheen onzichtbare, factoren de bottom line van de onderneming beïnvloeden.

Sneller en kostenefficiënter

Qhuba-oprichter en directeur Wouter Hasekamp is verheugd met de aansluiting van Dirven op het Qhuba-netwerk: “Hierdoor zullen onze klanten profiteren van zijn nationale en internationale ervaring, zijn lange staat van dienst en zijn wijdvertakte netwerk. Gezamenlijk gaan we voor een integrale aanpak waarin niet alleen Qhuba’s executie van de digitale strategie centraal staat, maar ook de noodzakelijke transformatie via de ‘zachte kant’. Hierdoor zullen potentiële pijnpunten bij onze klanten eerder aan het licht komen en zal de digitale transformatie veel sneller en kostenefficiënter worden gerealiseerd. Dat alleen al is pure winst.” Lees ook de whitepaper: ‘Het Geheime Recept voor Verandermanagement’.

Over Qhuba – The Digital Strategy Execution Company

Qhuba is expert in strategie-executie en digitale transformatie. Strategie en technologie zijn sterker dan ooit met elkaar verbonden, maar de meeste organisaties zijn daar nog niet op ingericht. Qhuba helpt bij alle vraagstukken die aan deze transformatie raken, zowel de bestuurlijke, de technologische als de veranderkundige. Qhuba’s Change Agents begeleiden klanten bij een digitale transformatie van A tot Z; van de enterprise architectuur die hoort bij strategische keuzes tot en met de invulling op applicatie- en dataniveau. En van de technologische kant van dit vraagstuk tot en met de veranderkundige kant: hoe krijg ik de mensen in mijn organisatie mee? Qhuba treedt op als sparringpartner in digitale strategievraagstukken en kan vervolgens ook de juiste professionals leveren voor de uitvoering van diverse digitaliseringsprojecten. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Whitepaper