Qhuba introduceert de CIO Office

6 februari 2018

Strategie maandelijks in de agenda

CIO’s helpen gedisciplineerd aan hun strategie te werken op basis van up-to-date inzichten. Dat is de kern van de nieuwe CIO Office dienstverlening die Renske Jansen binnen Qhuba heeft opgezet. Qhuba’s CIO Office helpt CIO’s om continu aandacht te besteden aan het ontwikkelen, monitoren en bijsturen van hun digitale strategie.

Jansen legt uit: “CIO’s ontwikkelen een strategie meestal als er, in het kader van de planning-cyclus, vraag naar is. Belangrijker dan die eenmalige exercitie is om ervoor te zorgen dat de strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd en voortdurend wordt bijgesteld.”

Strategie staat niet stil

Bestuurders van organisaties zijn voortdurend bezig met het bijsturen van de strategie, op basis van zowel interne veranderingen als vanwege externe ontwikkelingen en mogelijkheden. Vaak hebben ze hiertoe toegang tot de bekende strategie consultancies. De CIO heeft voor zijn strategie vaak ook behoefte aan objectieve feedback en input, aan een extra paar ogen van buiten de organisatie die meekijken. Aan iemand die de markt kent en die wijst op ontwikkelingen. Aan iemand met wie hij kan sparren wat die ontwikkelingen betekenen voor de strategie, voor de roadmap en de jaarplannen, zodat deze tijdig worden aangepast. Jansen: “Je ziet dat CIO’s vaak veel tijd besteden aan het ontwikkelen van een strategie, maar vervolgens onvoldoende tijd kunnen besteden aan het bijstellen ervan of niet de snelheid kunnen maken die ze nodig hebben met de implementatie. Terwijl succes juist gelegen is in het besef dat je strategie en de onderliggende uitvoeringsplannen voortdurend aandacht behoeven om ze up-to-date te houden en tot executie te komen. Dat is waar CIO Office bij helpt.”

Strategy meetings en expert sessies

Jansen werkte in het verleden voor diverse strategie- en consultancybureaus, waaronder Gartner. Daar deed ze ervaring op met strategische dienstverlening op abonnementsbasis. Ze zag de kansen, maar ook de valkuilen. “Een van die valkuilen is dat het te vrijblijvend is. Dat je af en toe eens een sparringsessie doet over in- en externe ontwikkelingen en dat het daarbij blijft. Daarom plannen wij met onze CIO Office-klanten maandelijkse strategy meetings. Daarnaast pakken we eens per kwartaal een deelonderwerp, dat we in een verdiepingssessie verder doorspreken. Bijvoorbeeld in de vorm van een workshop, geleid door één van de experts uit het Qhuba netwerk, die hun research en ervaringen delen.

Ook sturen we klanten regelmatig gepersonaliseerde content toe, zoals een whitepaper die past bij hun situatie, waar ze concrete ideeën uit kunnen opdoen, of een leeslijst van artikelen die ze beslist niet mogen missen. CIO’s hebben weinig tijd over om te lezen en krijgen ontzettend veel informatie voorgeschoteld. Wij filteren dat voor ze en vatten het op zo’n manier samen dat ze er direct mee aan de slag kunnen.”

Vertaalslag van trends naar eigen situatie

Het is niet de bedoeling dat de CIO Office zelfstandig een digitale strategie voor een klant ontwikkelt. “Wij kunnen de CIO hierbij helpen, maar het is en blijft zijn taak om de organisatiestrategie te vertalen in een digitale strategie. Wij geloven er niet in dat je strategieontwikkeling volledig buiten de deur kunt leggen. Maar je kunt je hier natuurlijk wel in meerdere of mindere mate bij laten ondersteunen.”

Het is evenmin de bedoeling de uitvoering van de gehele strategische roadmap over te nemen. “Het uitvoeren van die projecten is nadrukkelijk geen onderdeel van Qhuba’s CIO Office dienstverlening. Bedrijven zullen dit voor een groot deel zelf moeten willen oppakken, of met andere Qhuba practices in zee gaan”, zegt Jansen.

Ze gelooft dat ze CIO’s hiermee steviger in hun schoenen kan laten staan. “De technologische ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat het voor veel CIO’s lastig is te bepalen waar zij hun energie in moeten steken. IoT, blockchain, machine learning, robotic process automation. Het houdt niet op. Qhuba’s CIO Office helpt hen om te begrijpen wat de meerwaarde van een bepaalde technologie voor hun organisatie kan zijn, welke investeringen daarmee gemoeid zijn en welke opbrengsten ze ervan kunnen verwachten. Zo kunnen ze beter prioriteiten stellen en gefundeerde beslissingen nemen, in plaats van kostbare tijd te steken in iedere hype of juist te lang te wachten met de adoptie van nieuwe technologie.”

Hou de strategie levend

De CIO Office is vooral geschikt voor klanten in het grotere MKB-segment, en dan met name bedrijven die vinden dat ze meer voortgang zouden kunnen maken met het behalen van hun strategische doelstellingen, organisaties die de technologische mogelijkheden maximaal willen benutten of die niet de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking hebben voor het nemen van besluiten.

Jansen begeleidde de afgelopen maanden al intensieve trajecten bij bedrijven in de gezondheidszorg en logistiek. Hierbij hielp ze CIO’s met het formuleren van hun digitale strategie en het vormgeven van beleid wat ertoe moet leiden dat die strategie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Deze CIO’s hebben aangegeven dat ze behoefte hebben om periodiek te sparren. Zo willen ze ervoor zorgen dat de strategie geen ‘slapend’ beleidsstuk wordt, maar een actueel en levend document blijft dat richting geeft aan de organisatie. Die behoefte heeft Qhuba vertaald in een concrete dienst.

Benieuwd naar de toegevoegde waarde van CIO Office voor uw organisatie? Neem contact met ons op.

Auteur

Renske Jansen Renske.Jansen@qhuba.com - 06-24419280 - LinkedIn

Whitepaper

Voorpagina Strategy Execution Cycle