Qhuba strikt nieuwe partner met helikopterview

13 juli 2017

Qhuba strikt nieuwe partner met helikopterview

Met de aansluiting van Lucas van Manen als partner bij het Qhuba-netwerk heeft Qhuba letterlijk en figuurlijk een ‘hoogvlieger’ aan boord gehaald. Van Manen stond namelijk aan de wieg van het ambitieuze HeliPlan Den Haag, een jongensdroom die hij najaagde en dankzij doorzettingsvermogen en flair uiteindelijk ook realiseerde. Met diezelfde vasthoudendheid maakte hij zich de Lean-principes eigen. ‘Lean is here to stay’ en de klanten van Qhuba gaan als het aan hem ligt hier ruimschoots van profiteren.

Van Manen heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug. Zo werkte hij bij Philips en Atos Origin en was hij als zelfstandige aangesloten bij diverse kennisnetwerken van Lean-experts. Hij heeft ook, in een ver verleden, meegebouwd aan de OV Studentenkaart BV die toentertijd werd geleid door Pim Fortuyn. Bij Atos Origin maakte hij kennis met de spraakmakende kleinschalige ‘celfilosofie’ van managementgoeroe Eckart Wintzen. Het avontuur zocht hij door samen met enkele compagnons HeliPlan op te richten, een openbaar landingsplatform voor helikoptervluchten in de regio Den Haag.

Leerzaam

Inmiddels vertrekken er regelmatig helikoptervluchten vanaf een locatie bij het Haagse Prins Clausplein, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zo vertelt Van Manen. “Het project is een bijzonder leerzame ervaring geweest, omdat je leert onderhandelen met overheden, burgers en wethouders. Je krijgt te maken met schuivende panelen en dat vergt improvisatie- en doorzettingsvermogen.” Terwijl veel andere bij het heliproject betrokken partijen afhaakten, bleef Van Manen fier overeind. Het vervoer per helikopter is volgens hem meer dan een luxe vermaak. “HeliPlan vervult een belangrijke maatschappelijke functie bij verkeersinfarcten of de ontvangst van hoogwaardigheidsbekleders en gevierde topsporters.” Hoewel het HeliPlan-project veel bloed, zweet en tranen (en geld) heeft gekost, blikt Van Manen met voldoening terug op de totstandkoming van zijn jongensdroom.

Momentum

Gedurende zijn carrière heeft Van Manen veel inhoudelijke kennis over Lean opgebouwd en deze ook met succes toegepast. Hij werkte voor aansprekende opdrachtgevers, ministeries, gemeenten en (beursgenoteerde) ondernemingen, zoals Shell Information Technology International, de NAM en Akzo Nobel. Van Manen heeft nu gekozen voor Qhuba. “Ik ken Wouter Hasekamp al meer dan tien jaar. Bij de oprichting van Qhuba spraken we al eens over een mogelijke samenwerking, maar toen was Lean Management voor Qhuba nog geen speerpunt. Omdat we elkaar goed kennen, kwamen we snel tot overeenstemming.” Met Qhuba wil hij vooral vooruitkijken. “Het momentum voor Lean-trainingen is nu heel duidelijk aanwezig en ik zie veel mogelijkheden om onze klanten nog beter en op maat te bedienen.”

Heldere visie

Van Manen heeft in de loop der jaren een heldere visie ontwikkeld op het Lean-gedachtegoed dat hij grondig heeft bestudeerd. De lijst met gevolgde cursussen en trainingen op het gebied van Lean en projectmanagement is imposant. Hij kent de klassiekers van de ‘founding fathers’ van Lean op zijn duimpje, zoals The Toyota Way, Lean Thinking, The Machine That Changed the World en Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate MUDA. De grootste verdienste van Van Manen is echter dat hij op basis van zijn kennis en brede ervaring in diverse branches een brug wist te slaan tussen de ogenschijnlijk tegengestelde werelden van de projectmanagers en de ‘Lean-adepten’. Hiervoor ontwikkelde hij een eigen, unieke methodiek: Lean Project Management. Van Manen is realistisch genoeg om ook de beperkingen en valkuilen van populaire concepten als Lean, Agile en Scrum te erkennen. Hij weet wanneer en waar je welke methode het beste kan toepassen en van die praktische ervaring en kennis kunnen klanten van Qhuba alleen maar beter worden.

Creatief proces

Er heerst in de markt nog wel begripsverwarring. Zo komen Agile en Scrum voort uit de discipline van softwareontwikkeling waarbij sprake is van een creatief proces. Van Manen geeft een eenvoudig voorbeeld. “Als je voor de Noord-Zuidverbinding een tunnel gaat bouwen, moet je voordat je gaat boren wel precies weten waar je uit komt. Een van de principes van Scrum is nu juist om niet alles op voorhand helemaal uit te denken en te tekenen. Scrum kent ook nog andere beperkingen. Zo houdt de methodiek beperkt rekening met het managen van opdrachtgevers en bijvoorbeeld de sales-kant.” Daar komt Lean om de hoek kijken. Lean is meer een algemene filosofie gericht op het elimineren en vermijden van verspillingen in een lopend proces. “Dan maakt het niet uit of je auto’s produceert, burgers optimaal wilt bedienen, of een juridische dienst verleent.” De traditionele projectmanagementmethodes leiden al snel tot een overhead aan documentatie die ook telkens geactualiseerd moet worden. Aangezien Lean zich onder meer richt op visualisatie in plaats van tekst, een plaatje zegt veel meer en doet dat sneller dan tekst, vermijdt de methode de genoemde papierwinkel. Lean Project Management maakt ook gebruik van de bekende Plan-Do-Check-Act cyclus, waarbij veel van de Plan-activiteit zich aan het begin van het project richt op het boven water krijgen van de expliciete klantbehoefte. “Dat klinkt misschien raar, maar vergis je niet in het aantal projecten waarbij op later tijdstip blijkt dat de klant ontdekt dat hij zelf nog niet goed wist wat er nodig was.”

Valkuilen

Van Manen constateert in de praktijk drie valkuilen bij toepassing van Lean. “Zo verzuimen veel ondernemingen om de klant mee te nemen op hun ‘journey’. De managers richten zich teveel op de processen en ondertussen verandert de wens van de klant.” Een tweede valkuil volgens hem is gebrekkige communicatie. “De mensen op de werkvloer moet je heel duidelijk vertellen wat de achtergrond van Lean is. Ik noem dat de ‘zingeving op de werkvloer’. De manager moet zijn mensen enthousiast maken, het vlammetje ontsteken waardoor ze zelf met Lean aan de slag willen. Lean is geen hype, geen rocket science en ook geen rigide methodiek. Als iemand met een verbetering komt voor de methode, is dat juist goed. Deze flexibiliteit is inherent aan Lean. Het gaat erom dat ondernemingen met de markt kunnen meebewegen, en ook leveranciers en andere stakeholders betrekken bij de principes die gericht zijn op het realiseren van meerwaarde binnen het ecosysteem van de organisatie. Uiteindelijk gaat Lean om stakeholder value en niet primair om shareholder value.” Een derde valkuil is dat ondernemingen zich wel realiseren dat ze iets met Lean moeten gaan doen, maar dat de trein op enig moment stilvalt. “Er lopen op de werkvloer weliswaar Green en zelfs Black belts rond, maar het management is vaak onvoldoende aangesloten. Dit verklaart waarom de Lean Leadership-programma’s steeds vaker worden aangeboden. De traditionele manier van leidinggeven voldoet namelijk niet meer als je voor Lean gaat.”

Met de komst van Van Manen is Qhuba er opnieuw in geslaagd een topper als partner aan zich te binden. Lucas is een zeer ervaren, gedreven en stevige begeleider van programma’s en projecten. Gepokt en gemazeld in de wereld van Lean Project Management. Het realiseren van concrete doelstellingen binnen gestelde kaders van tijd en geld is één van zijn belangrijke kwaliteiten en stokpaardjes.

Meer weten over Lean? Lees ‘Drie valkuilen van Lean Six Sigma‘ of neem contact met ons op.

Lucas van Manen

06-26675800

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.