Scaled Agile? Laat architectuur niet ‘ontstaan’!

3 juli 2018

Scaled Agile? Laat architectuur niet ‘ontstaan’!

Architecten kunnen binnenkort allemaal naar huis. Het is namelijk een redelijke vanzelfsprekendheid geworden om Agile werkwijzes toe te passen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met low coding platforms zoals Mendix of Outsystems.

En ook de aanvankelijke scepsis rond het Agile werken in SAP S/4HANA of Microsoft Dynamics projecten lijkt intussen overwonnen. Projectarchitecten zijn dus niet meer nodig want de beste architecturen en ontwerpen ontstaan uit zelforganiserende teams, aldus het elfde principe van het Agile Manifesto. Scheelt weer korte termijn kosten toch?

Agile werkt niet alleen binnen projecten. Meer en meer organisatie zetten de grote stap en schalen Agile werken op naar de hele (IT) organisatie. En de beste architecturen en ontwerpen ‘ontstaan’, dus Enterprise Architecten zijn ook niet meer nodig. Niemand snapte überhaupt wat die deden, dus daar missen we niks aan toch?

Alles draait om werkende software, toch?

Dat het overzetten van distributiecentra op een en hetzelfde warehouse management systeem gierend uit de klauwen loopt, qua tijdslijnen én budget, omdat onder andere het vervangen van hardware op interne transportmiddelen niet was mee gebudgetteerd, daar heeft het Agile team geen last van.

Dat diezelfde teams handmatig blijven coderen en testen in een ontwikkelomgeving die duur en zwaar achterhaald is, dat nemen we voor lief. Dat integratie van master data niet lekker loopt, dat accepteren we gewoon. We hebben werkende software en daar draait het om in Agile toch?

Niet dus. Niet alleen dus, in ieder geval. Als software-producten je core business vormen, denk aan Spotify, dan kun je eens proberen om architectuur te laten ‘ontstaan’. Maar ik zou het SAP, Microsoft, noch jouw organisatie aanbevelen. Als je Agile werken wél succesvol op wilt schalen, dan zijn er alleen al vanuit het perspectief van Enterprise Architectuur echt een behoorlijk aantal aandachtspunten.

Voor alle bedrijven die geen Spotify heten

Ben je geen Spotify? Dan komen vanuit de bedrijfsstrategie niet alleen het bouwen van apps, maar ook andere strategische thema’s op de agenda. Het blijft dan ook een goede gewoonte om die thema’s te concretiseren in programma’s en projecten. Het vaak aangehaalde Scaled Agile Framework (SAFe) ziet dat bijvoorbeeld ook zo, al wordt daar over Epics gesproken.

Die Epics moeten geanalyseerd en beoordeeld worden op toegevoegde waarde, inspanning, risico’s en impact op, jawel, de Enterprise Architectuur. Andere terminologie maar hetzelfde werk voor Enterprise Architecten. Alleen dan een stuk zichtbaarder!

Die Epics hebben niet alleen een IT-kant, maar ook een business kant. Daarom moeten Enterprise Architecten ook meedenken over hoe de business zich gaat of moet gaan ontwikkelen, wat daarvoor nodig is en hoe dat allemaal samenhangt. Business architectuur dus. Da’s iets waar SAFe dan weer niet op in gaat.

SAFe heeft het wel over intentie architecturen die een Agile team, een groepje Agile teams of zelfs een programma richting moeten geven. Maar daar legt SAFe de nadruk sterk op infrastructuur. Veel te sterk.

Enterprise Architectuur verandert

Wat SAFe tot slot ook niet vertelt, is hoe de rol van Enterprise Architectuur aan het veranderen is naar tevens beïnvloeder van de Board als het gaat over de adoptie van nieuwe digitale technologieën. Enterprise architecten zullen meer en meer afgerekend worden op hun begrip van verdienmodellen, toegevoegde waarde en hun vermogen om de verbindende factor te zijn tussen innovatie en operatie.

Meer weten over het goed inrichten van je Architectuur? Neem contact op met Mendel Koerts.

Mendel Koerts

06-11767521

Deel dit artikel

Meer over deze Qhuban.

Stel mij een vraag.