Digital HR

Digital Human Resource Management

De HR organisatie krijgt een steeds belangrijkere rol in het veranderen en het wendbaar maken van de gehele organisatie. Nog niet eerder was men er zo van overtuigd dat de menselijke factor zo bepalend is voor het succes van een organisatie. Dit doet de druk op elke HR organisatie enorm toenemen, ook omdat de traditionele HR werkzaamheden gewoon door blijven gaan.

Uitdagingen van de HR afdeling

Van de HR organisatie wordt verwacht dat men weet welke medewerkers men moet aantrekken, behouden en in welke richting ze zich dienen te ontwikkelen. Terwijl de nieuwe maar ook de traditionele processen sneller en goedkoper uitgevoerd dienen te worden.

Qhuba’s visie op deze uitdagingen is dat hoe beter de HR organisatie in staat is om technologie in te passen in het realisatie van het HR beleid, des te beter is men in staat zich te focussen op het talent in de organisatie. De grootste uitdaging voor een HR afdeling is dan ook het ontwikkelen van een samenhangende digitale HR strategie én de verwezenlijking hiervan. Een digitale strategie waarbij arbeidsintensieve taken geautomatiseerd worden, maar die ook beter inzicht geeft in de medewerkers en hun talenten, door bijvoorbeeld via HR Analytics.

Qhuba’s Digitale HR Strategie aanpak

SCOPE Model

SCOPE Model

De Qhuba Digital HR practice ondersteunt HR organisaties met de ontwikkeling én de implementatie van de Digitale HR strategie. Onze unieke kracht is de aanwezige combinatie van kennis én ervaring op het vlak van HR, IT én Project Management.

Qhuba’s Digital HR practice werkt middels het SCOPE model, een acroniem voor Strategie-Context-Organisatie-Planning-Executie, hiermee brengen we in korte tijd de huidige situatie en strategie in kaart en wordt duidelijk waar de pijnpunten liggen en de oplossingsrichtingen.

De Qhuba Digital HR practice kan organisaties helpen met (een combinatie van) onze Digital HR diensten:
– Digital HR Strategy Development and Deployment
– Digital HR Implementation Services

Digital HRM Strategy Development en Deployment

Qhuba helpt de HR afdeling met het doorvertalen van de HR strategie naar een digitaal HR plan. Qhuba ontwikkelt samen met de organisatie een plan om HR processen optimaal te automatiseren. Hierin wordt de applicatie architectuur, data model, beheer en Business – IT alignment meegenomen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een recruitmentproces en vervolgens dit proces digitaliseren.

Digital HRM Implementation

Een digitale strategie hebben is een ding, het realiseren hiervan is een hele andere uitdaging. Vanuit onze ervaring zien we veel organisatie hiermee worstelen. De Qhuba Digital HR practice heeft een duidelijke visie en aanpak in de vertaling van plan naar actie. We doen dit door d.m.v. een stappenplan. Dit houdt onder andere in:

  • Inventarisatie huidige processen en tooling en de fit op de strategie
  • Ontwikkelen en plannen van best practices
  • Adopteren nieuwe process flows
  • Digitaliseren process flows dmv systeem implementaties

We ontwikkelen een planning, gebaseerd op onze best practices. U kunt profiteren van de HR-best practice processen, die Qhuba in de loop der tijd heeft ontwikkeld om deze processen snel te ontwikkelen en de flows en tooling door de organisatie te adopteren.

Resultaat van het digitaliseren van HR processen

Onze praktische en planmatige aanpak zorgt ervoor dat de HR-organisatie efficiënter en effectiever wordt in het bedienen van hun klanten. Onze wijze om nieuwe processen te ontwikkelen en implementatie daarvan met de bijbehorende tooling, staat garant voor een voorspelbaar en betrouwbaar veranderingstraject

Door zelf te digitaliseren, is de HR organisatie in staat om een belangrijke bijdrage te leveren in de digitale transformatie van de organisatie.

Neem contact met Qhuba op voor meer informatie


Meer artikelen

Auteur

Peter Rappange peter.rappange@qhuba.com - 0641068014 - LinkedIn

Whitepaper