Context

Om de samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de strategie-executie helder te maken, hebben wij het SCOPE-model geïntroduceerd, een acroniem voor Strategie – Context – Organisatie – Portfolio – Executie.

Na strategie volgt context. Het maakt voor je doelstellingen nogal een verschil of je een handelsorganisatie bent, een dienstverlener of een producent. En weet je wat er zoal gebeurt in de omgeving? Kortom: wat is de markt waarin je opereert en hoe zien de marktomstandigheden eruit?

Naast Context kun je de C uit het SCOPE model ook gebruiken voor Control, Compliance of Cohesie. Het belangrijkste van deze tweede stap is dat je kijkt naar de markt om je heen en probeert samenhang te creëren, tegelijkertijd rekening houdend met wettelijke voorschriften maar ook met de wensen van klanten. Niet puur inzetten op de minimale vereisten om aan de wet te voldoen, maar juist de stap extra zetten zodat je je klant positief verrast.

Qhuba practices die hierbij kunnen helpen zijn:

Control, Compliance & Security

Qhuba helpt organisaties om ‘in control’ te komen en te blijven op zo’n manier dat het niet voelt als weer een extra administratieve taak. Omdat IT vandaag de dag in vrijwel iedere organisatie een strategische productiefactor is zou iedere organisatie processen moeten hebben om de kwaliteit van IT te waarborgen: doen de systemen wat ze moeten doen? Welke controles voeren we uit om te waarborgen dat alles blijft werken? Welke veranderingen voeren we door om de kans op uitval te minimaliseren? Welke fall back scenario’s zijn er als (een onderdeel van) de IT-omgeving uitvalt? Welke maatregelen hebben we genomen om informatie te beveiligen en de privacy van onze klanten en werknemers te waarborgen? Als zich een datalek voordoet, kunnen wij dat zelf dan direct detecteren?

Met het Qhuba IT Control Framework krijgen organisaties met relatief weinig inspanning inzicht in de knelpunten in hun IT-dienstverlening. Tevens zien ze hoe het is gesteld met hun informatiebeveiliging en of ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). En ze zien ook direct wat gedaan moet worden om compliant te worden met wet- en regelgeving.

Enterprise Architecture

Het is voor iedere organisatie noodzakelijk dat de strategie het daarbij behorende businessmodel en de processen goed worden ondersteund door de IT-systemen. Systemen die bovendien de juiste data genereren om de effectiviteit en rendement van de processen te bewaken en verbeteren. Maar ook systemen die eenvoudig mee veranderen als de strategie of de processen wijzigen. Het realiseren van die aansluiting en waarborgen van samenhang is de belangrijkste taak van een Enterprise Architect. Daarom heeft Mendel Koerts bij Qhuba de practice Enterprise Architecture opgezet

Qhuba levert diverse Enterprise Architectuur-diensten, waaronder Architecture as a Service. Doel is organisaties te helpen om van IT een ‘differentiator’ te maken: een middel om klanten beter te bedienen, kosten te verlagen en sneller in te springen op veranderingen in de markt. Goede enterprise architecten zijn schaars, maar eenmaal in huis zijn ze goud waard.

Benieuwd op welke manieren Qhuba organisaties nog meer van dienst kan zijn? Neem direct contact met ons op!

1

STRATEGIE

3

ORGANISATIE