Enterprise Architectuur

Uitdagingen van de Enterprise Architect

Enterprise Architectuur speelt al jaren een fundamentele rol bij het te lijf gaan van de complexiteit van de interne IT. De discipline kan nu, meer dan ooit, impact hebben op de business.

En dat gebeurt ook, als de Enterprise Architect zijn rol pakt in een Digitale Transformatie. Veel organisaties vinden hun Enterprise Architectuurfunctie daarom opnieuw uit of maken stappen naar het volgende niveau.

Om de impact van Enterprise Architectuur te optimaliseren is het van belang om Enterprise Architecture Management verder te professionaliseren en de vaardigheden en competenties van digitale Enterprise Architecten verder te ontwikkelen. Ook moet het vermogen om de business impact van nieuwe technologieën snel op de radar te krijgen geoptimaliseerd worden.

Op het gebied van Enterprise Architecture Management is het belangrijk dat Enterprise Architecture goed verankerd wordt in het (digitale) strategieproces, dat de Enterprise Architectuur functie binnen een Agile operating model geborgd wordt en dat industry good practices geadopteerd zijn.

Enterprise Architecten zelf zullen steeds meer afgerekend worden op hun begrip van verdienmodellen en toegevoegde waarde, het vermogen om de verbindende factor te zijn tussen innovatie en operatie en op het beheersen van de kunst om te kunnen werken op verschillende snelheden.

Qhuba’s Enterprise Architecture aanpak

Qhuba levert verschillende Enterprise Architecture Consulting diensten, zoals tijdelijke inzet van ervaren Enterprise Architecten of een consulting engagement. Hierbij wordt op projectmatige manier een bepaald architectuuronderwerp geadresseerd. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een impact assessment voor nieuwe digitale technologieën, waarmee projectvoorstellen worden voorbereid voor innovatieve verdienmodellen, verbeterde klantbeleving of procesoptimalisatie.

Daarnaast coacht Qhuba Enterprise Architecten bij hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en ondersteunt Qhuba bij het professionaliseren en verkopen van de Enterprise Architectuur functie zelf.

Met Architecture-as-a-Service kunnen ook kleinere organisaties beschikken over een parttime architect, die fungeert als sparring partner voor het management en de IT-afdeling. Hierbij wordt ingegaan op thema’s als innovatie, het beter ondersteunen van processen door middel van IT of het inrichten van een heldere governance structuur.

Resultaat van Enterprise Architecture consulting

Om tot resultaten te komen volgt Qhuba een best practice architectuurraamwerk. Die resultaten bestaan uit met de business afgestemde en organisatiebreed gedragen Enterprise Architectuur producten, als een blauwdruk of projectarchitectuur. Hiermee kan Digitale Transformatie gecontroleerd plaatsvinden, met voorspelbare kosten en opbrengsten. Business impact staat altijd centraal.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met Mendel op.


Meer artikelen