Strategie executie

Om de samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de strategie-executie helder te maken, hebben wij het SCOPE-model geïntroduceerd, een acroniem voor Strategie – Context – Organisatie – Portfolio – Executie.

Wanneer alle vorige stappen zijn doorlopen: strategie, context, organisatie en de portfolio inclusief planning is er een overzicht is van welke projecten prioriteit krijgen en hoe de projecten met elkaar samenhangen. Vervolgens kunnen we overgaan tot executie. Uiteraard gevolgd door voortdurende evaluatie en bijsturing.

Qhuba practices die hierbij kunnen helpen zijn:

Business Technology Management

Business wordt IT en IT wordt business. Met andere woorden: strategie en technologie zijn sterker dan ooit met elkaar verbonden. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die technologie inzetten als middel om businessdoelstellingen te behalen succesvoller zijn dan organisaties die hier minder focus op leggen. De volwassenheid in Business Technology Management is dus een belangrijke voorspeller voor financiële resultaten. Volwassen BTM-organisaties zetten technologie in als ‘enabler’ van businessdoelen en niet als middel om processen telkens wat efficiënter te maken. Dit laat onverlet dat organisaties die de belangrijkste Lean-principes toepassen wel degelijk een aanzienlijke efficiencyverbetering en cultuuromslag kunnen realiseren.

De hamvraag is: hoe volwassen is de huidige organisatie en hoe kun je hierin groeien? Om dat te meten gebruikt Qhuba het BTM volwassenheidsmodel, een assessment die op vier niveaus de volwassenheid van de organisatie in kaart brengt.

Digital Strategy Execution

Bestuurders in de boardroom worstelen met de snelle veranderingen die op ze afkomen. Nieuwe toetreders zetten hele bedrijfstakken op hun kop met disruptieve business- en verdienmodellen. Het is vaak niet zo moeilijk om als antwoord hierop een nieuwe strategie te formuleren. Maar het is wel lastig om die goed uit te voeren. Qhuba helpt bij alle vraagstukken die aan strategie-executie raken, zowel bestuurlijke, technologische als veranderkundige. Qhuba benadert dit vraagstuk vanuit de perspectieven van de sleutelfunctionarissen: de CEO, CFO, COO, CIO/CTO en CMO/CCO. Qhuba is opgericht door Wouter Hasekamp als de Digital Strategy Execution Company, en dat is waar we nog altijd voor staan. Uiteraard altijd vanuit een end to end benadering, de hele SCOPE in acht nemend.

Rapid Application Development

Technologie beïnvloed bijna ieder aspect van een organisatie. De grootste uitdaging voor een CIO is het combineren van de vraag naar snelheid en digitalisering, met een snel en behapbare infrastructuur, agile werkwijzes en met technologie die ruimte biedt aan snelle applicatie ontwikkeling die is toegespitst op de wensen van de organisatie. Met de hulp van Qhuba’s Rapid Application Development (RAD) practice krijgt IT de controle terug en kan hierdoor o.a. een nauwere samenwerking creëren tussen de Business en IT. Deze practice reikt de organisatie een nieuwe mindset, nieuwe methodes, processen, technologische (low-coding) tools en talent aan. Op deze manier is de organisatie in staat om digitalisering en automatisering te optimaliseren en snel te reageren op veranderingen in de markt.

Benieuwd op welke manieren Qhuba organisaties nog meer van dienst kan zijn? Neem direct contact met ons op!

4

PORTFOLIO

1

STRATEGIE