Business & Technology Management

Zet technologie in als middel om businessdoelstellingen te behalen

Uit vele onderzoeken blijkt dat organisaties die technologie inzetten als middel om businessdoelstellingen te behalen succesvoller zijn dan organisaties die hier minder focus op leggen. Met andere woorden: de volwassenheid in Business & Technology Management is een belangrijke voorspeller voor financiële resultaten. De hamvraag is natuurlijk: hoe volwassen is uw organisatie nu en hoe behaalt u een hogere technology management volwassenheid? Dit is waar Qhuba’s Business Technology Management bij kan helpen (BTM).

BTM geeft handen en voeten aan agility: een organisatie die in staat is zich snel aan te passen. Dat lukt beter als business en technologie nauw verweven zijn, als technologie wordt ingezet als enabler van businessdoelen en niet als middel om alleen maar processen wat efficiënter te maken. Natuurlijk, efficiency is belangrijk, maar effectiviteit is van nog doorslaggevender belang.

Qhuba’s technology management aanpak

Qhuba business technology management helpt bedrijven zich te onderscheiden op vier vlakken
 • Proces: er is een hoog BTM- volwassenheidsniveau. Processen worden voortdurend geoptimaliseerd en worden vergaand ondersteund met ICT
 • Organisatie: er zijn heldere structuren voor het nemen van beslissingen, medewerkers weten heel goed wat van hen wordt verwacht en hoe hun handelen samenhangt met en impact heeft op dat van anderen
 • Informatie: de organisatie maakt optimaal gebruik van data op alle niveaus operationeel, tactisch en strategisch
 • Technologie: technologie wordt ingezet ter ondersteuning van de business en niet andersom

Om te bepalen waar organisaties staan en wat ze moeten doen om te verbeteren gebruiken wij het BTM volwassenheidsmodel, dat op deze niveaus de volwassenheid van de organisatie in kaart brengt. Naar aanleiding van deze assessment is helder wat er moet gebeuren op de volgende vier gebieden:

Strategie en Planning:

 • Business Driven IT-Strategy, Information Management
 • Strategic Planning and Budgeting
 • Sourcing, Cost and Vendor Management

Governance en Organisatie:

 • Strategie en  Management
 • Compliance, Risk Management en Security
 • Organization Design en Change Management

Strategic Enterprise Architecture:

 • Business Architecture, Enterprise Architecture Standards (EA)
 • Technology Architecture & Application Portfolio Management
 • Data Management

Managing Technology Investments:

Resultaat van Business Technology Management

Qhuba’s technology management maakt met een governance model op maat voor de organisatie de relatie tussen business en IT duidelijk. De business snapt daardoor beter op welke wijze IT waarde toevoegt en wat er aan de achterkant nodig is om dat te realiseren. En IT krijgt meer begrip voor de prioriteiten van de onderneming. Dit resulteert niet alleen in een betere afstemming, maar het zorgt er zelfs voor dat business en IT convergeren. Dat is noodzakelijk, want business wordt IT en IT wordt business.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met een van onze business consulants op.


Meer artikelen