Organisatie

Om de samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de strategie-executie helder te maken, hebben wij het SCOPE-model geïntroduceerd, een acroniem voor Strategie – Context – Organisatie – Portfolio – Executie.

Na strategie en context  komt aan de orde wie verantwoordelijk is voor wat. Hoe is leiderschap vormgegeven? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Wat zijn voor iedere afdeling of team de doelen? En hoe hangen die afdelingen, teams en doelen met elkaar samen?

Qhuba practices die hierbij kunnen helpen zijn:

Change Management

Bij een nieuwe strategie horen nieuwe organisatiestructuren, nieuwe werkwijzen en nieuwe manieren van denken. Veel organisaties signaleren dat de ‘command & control’-aansturing minder goed werkt, en dat voor daadwerkelijk transformatie ‘collaboration’ belangrijker is. Om een digitale transformatie succesvol te kunnen doormaken, is een fase van ‘pijn’ onvermijdelijk. Het wordt ook steeds duidelijker dat niet de inhoud, maar juist de kwaliteit van sociale interacties bepalend is voor het succesvolle verloop van verandertrajecten. Verandering kan pas optreden wanneer de spanning tussen ‘wat was’ en ‘wat er nog niet is’ bespreekbaar wordt gemaakt. Dat kan alleen door een aantal impliciete vragen aan de orde te stellen.In essentie gaat het op de werkvloer altijd om gewetensvragen: wat wil je hier (samen) bereiken en ga je dan voor je eigenbelang of het totaalbelang?

Veranderen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Met een Denison Scan is de organisatiedynamiek en cultuur in kaart te brengen, evenals de correlatie tussen ‘engagement’ en harde performance-indicatoren, waaronder de return on investment, return on sales en medewerkerstevredenheid. Hier is vervolgens ook daadwerkelijk invloed op uit te oefenen, waardoor de digitale transformatie sneller en kostenefficiënter worden gerealiseerd. Qhuba’s Change Management kan je ondersteunen bij deze uitdaging.

Digital HR

Mede omdat medewerkers bepalend zijn voor het succes van strategie-executie is een goed HR-beleid een onderscheidende factor geworden voor het succes van een organisatie. Waar HR voorheen de personeelsadministratie uitvoerde en het management ondersteunde bij personele aangelegenheden, wordt nu meer en meer een voorstrekkersrol verwacht in strategie-executie. Het aantrekken van de juiste talenten en deze in de goede richting ontwikkelen is hierbij essentieel. Qhuba Digital HR onder leiding van Peter Rappange helpt organisaties om het HR-proces end-to-end te digitaliseren, zodat puur administratieve taken tot een minimum worden beperkt en HR-adviseurs de ruimte krijgen om hun strategische rol te pakken.

Effortless Agile

Qhuba’s Effortless Agile levert niet enkel de kennis en processen voor een transformatie, maar implementeert het op zo’n manier dat de organisatie na een succesvolle transformatie zelf in staat is om op een effectieve manier te blijven evolueren. Door middel van een quick scan worden de huidige processen getoetst aan de waardes en principes van het Agile manifest. Op basis van de verzamelde informatie ontvang je een uitgebreide roadmap. Vervolgens zorgen we er samen met de organisatie voor dat deze roadmap ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Onze Agile trajecten kenmerken zich door een ‘Think Big, Start Small‘- instelling. Voor al je vragen over Effortless Agile kun je bij Sebastiaan Vlamings terecht.

Executive Search

Jessica van Beek weet als geen ander dat een organisatie in verandering continu de uitdaging kent om op het juiste moment de juiste talenten aan zich te binden. Achterhalen wie welke competenties heeft is niet zo moeilijk in deze tijd van LinkedIn en sociale media. Talent vinden dat zich wil ontwikkelen, gecommitteerd is en bij gaat dragen aan het succes van de onderneming is minder eenvoudig. Qhuba’s Executive Search practice doorloopt de eerste vier stappen van een executive search traject (intake, benaderen kandidaten, referenties en assessment en introductie bij de opdrachtgever) binnen een maand, maar meestal sneller. Aan het eind van dit proces worden twee gekwalificeerde kandidaten voor de openstaande vacature aan de opdrachtgever voorgesteld. Qhuba motiveert waarom deze keuze is gemaakt en begeleidt het hele proces. Deze aanpak staat garant voor gemiddeld 30 tot 40 procent lagere kosten dan een traditioneel wervingsbureau en een hoger slagingspercentage, omdat niet alleen kandidaten goed worden gescreend, maar ook enige tijd worden ondersteund en gecoacht.

Interim Professionals

Professionals die tijdelijk bij opdrachtgevers worden ingezet hebben een breed spectrum aan competenties nodig. Ze moeten zowel beschikken over sector- en proceskennis als thuis zijn in de technologie waarmee gewerkt wordt. Daarnaast zullen zij, afhankelijk van opdracht, gespecialiseerd moeten zijn in lijnmanagement, programmamanagement of verandermanagement. Net zo belangrijk is de match op karakter, cultuur en gedrag tussen opdrachtgever (zowel de persoon als de organisatie) en de Qhuba interim professional volgens Jessica van Beek .

Qhuba beschikt over ervaren professionals die aan beide kanten van de tafel gezeten hebben. Organisaties hebben vaak een scheiding aangebracht tussen veranderaars (die goed zijn in exploratie) en lijnmanagers (met focus op exploitatie). Qhuba verbindt beide groepen. We streven daarbij naar de perfecte match op zowel inhoud als gedrag. We verwachten van onze interim professionals dat ze niet alleen de opdracht uitvoeren, maar ook verbeteringen voorstellen en als sparring partner van de opdrachtgever optreden. Om dat goed en vanuit een brede visie te doen, hebben ze toegang tot de kennis en begeleiding van andere Qhuba specialisten en partners.

Lean Leadership

De afgelopen jaren is het belang van een flexibele organisatie en zelfsturende teams definitief doorgedrongen bij management en andere stakeholders van de organisatie. Na jarenlange verbeteringen op het gebied van proces-efficiency en kwaliteitsverbetering met inzet van Lean expertise en tooling, is het nu tijd voor de volgende stap – een organisatie met coachende leiders en faciliterend management. Het doel van een ‘lerende organisatie’ lijkt nog moeilijk te realiseren, maar afscheid van het traditionele command & control model is aanstaande. Qhuba’s Lean Leadership aanpak is geen intensief programma, maar juist toepassingsgericht en leidt direct tot resultaten. De aanpak is gebouwd op vier pijlers:
– Lean processen stelt de klant centraal
– Veranderingen worden projectmatig aangestuurd
– Besluiten stoelen op breed draagvlak
– Communicatie verloopt respectvol.

Recruitment as a Service

Een organisatie in verandering kent een continue uitdaging om op het juiste moment de juiste talenten aan zich te binden. Kennen grote organisaties een meervoudige en vaak ongestructureerde en specialistische inhuurbehoefte, kleinere organisaties hebben daarentegen juist onvoldoende eigen recruitment middelen. Qhuba biedt een logische oplossing voor deze uitdaging met Recruitment as a Service (RaaS), een standaard dienst van Jessica van Beek voor het positioneren en inrichten van een eigen gestructureerde en geïntegreerde recruitment aanpak.

Talent Instroom Programma

Qhuba helpt je met je recruitment. Jessica van Beek helpt je organisatie met het vinden en aan je binden van de juiste talenten. TIP kijkt naar je huidige recruitment processen en geeft je een verbeterplan hoe deze beter kunnen. Als eenmaal het verbeterplan is afgestemd zal er een planning worden uitgewerkt en afgestemd, waarbij in de laatste fase het plan wordt geïmplementeerd. Wanneer de opdracht is afgerond, zal jouw organisatie nooit meer een extern recruitment bureau nodig hebben

Benieuwd op welke manieren Qhuba organisaties nog meer van dienst kan zijn? Neem direct contact met ons op!

2

CONTEXT

4

PORTFOLIO