Change Management

Geen digitale transformatie zonder verandermanagement

Veranderen zegt iedereen prima te vinden, maar zodra het pijn gaat doen trappen we op de rem. Echter, om een succesvolle digitale transformatie te kunnen doormaken, is een fase van ‘pijn’ onvermijdelijk. Het wordt ook steeds duidelijker dat niet de inhoud, maar juist de kwaliteit van sociale interacties bepalend is voor het succesvolle verloop van verandermanagement trajecten, zoals een digitale transformatie. Verandering kan pas optreden wanneer de spanning tussen ‘wat was’ en ‘wat er nog niet is’ bespreekbaar wordt gemaakt. Dat kan alleen door een aantal impliciete vragen aan de orde te stellen.

Waarom doen we de dingen die wij doen? Wat wil ik, of wat willen wij, hier bereiken? Waar moeten we het dan eigenlijk echt over hebben? In het bedrijfsleven en binnen de overheid worden dergelijke vragen bijna nooit expliciet gesteld. Verander trajecten mislukken vaker omdat ze geen rekening houden met de onzichtbaarheid en hardnekkigheid van de onderstromen, dan vanwege een gebrekkige strategie. Een recent artikel van McKinsey noemt cultuur als de most significant barrier to digital effectiveness.

In essentie gaat het op de werkvloer altijd om gewetensvragen: wat wil je hier (samen) bereiken en ga je dan voor je eigenbelang of het totaalbelang? Een andere faalfactor is het gebrek aan draagvlak. Vaak zijn managers bij een digitale transformatie geneigd om telkens weer dezelfde mensen als projectleiders naar voren te schuiven, de ‘usual suspects’. Veel  vernieuwend menselijk potentieel en inzicht blijft hierdoor onbenut. Een onderstroom van risico aversie, silo-denken en onvoldoende klantfocus kan hiervan het ongewenste effect zijn, met een gebrek aan innovatie als uiteindelijk resultaat. 

Qhuba’s change management aanpak 

Veranderen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Onze consultants gaan confronterende vragen niet uit de weg. Qhuba beschikt via partnerorganisatie Time To Change over een licentie om als gecertificeerd business partner de benchmarkmethode van Denison te gebruiken. De Denison Scan brengt de organisatiedynamiek en cultuur in kaart. Het model bundelt bijna 30 jaar ervaring en onderzoek van prof. Dan Denison Denison brengt de correlatie aan het licht tussen ‘engagement’ en twaalf harde performance-indicatoren, waaronder de return on investment, return on sales en medewerkerstevredenheid. De benchmark vergelijkt de uitkomsten met meer dan duizend ‘high performing organisaties’ wereldwijd. De nulmeting geeft onder meer concreet antwoord op vragen als:

  • Welke invloed heeft onze cultuur op de prestaties van de onderneming?
  • Waar lekt er energie weg?
  • Hoe kunnen we de betrokkenheid van onze medewerkers écht mobiliseren?
  • Hoe weet je of twee fusiepartners elkaar zullen versterken of juist verzwakken?

Resultaat van een Change Management traject

Verandermanagement is niet soft, de effecten zijn keihard te meten. Klanten van Qhuba profiteren van de jarenlange ervaring van consultants, change agents en van een in de praktijk bewezen aanpak. Een aanpak waarin niet alleen de executie van een digitale strategie centraal staat, maar ook de ‘zachte aspecten’. Het Denison-model vertaalt de zachte kant direct naar de impact op de bottom line. Dankzij de integrale aanpak zullen mogelijke problemen bij klanten eerder aan het licht komen en zal de digitale transformatie sneller en kostenefficiënter worden gerealiseerd. Maar misschien nog het allerbelangrijkste, niet alleen de medewerkersprestaties verbeteren, ook de omzet krijgt gegarandeerd een enorme boost.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

 


Meer artikelen