Effortless Agile

Een Agile organisatie zonder Effort

Nooit eerder was de (digitale) wereld zo aan transformatie onderhevig. De manier waarop we ontwikkelen en onszelf organiseren verandert in een razend tempo. De mogelijkheden zijn eindeloos, net als de wensen van de eindgebruiker. Overal zijn kansen te ontdekken en terwijl je even stil staat om deze te overwegen, word je alweer ingehaald door de volgende golf van innovatie. Meer dan ooit worden organisaties uitgedaagd flexibel te zijn, terwijl de productiviteit continu omhoog moet.

Organisaties die volgens het Agile gedachtegoed de succesvolle ommezwaai hebben gemaakt, plukken hier overduidelijk de vruchten van. Logischerwijs wil iedereen volgen. Toch blijkt deze verandering vaak lastiger dan verwacht. Soms met verstrekkende gevolgen voor de organisatie of de mensen die daar in werken.

Hoe maak je verandering vanzelfsprekend?

Blijven hangen in de 20e eeuw is geen optie meer. Voor je het weet word je door diverse startups voorbij gestreefd op het gebied van functionaliteit, klanttevredenheid, productiviteit, en werknemersgeluk. Het is tijd om traditionele filosofie achter te laten en terug te keren naar de frontier. Maar hoe dan? Hoe verhoog je als organisatie je flexibiliteit en productiviteit zonder dat je werknemers met een burn-out thuis komen te zitten? Hoe word je agile genoeg om effectief met alle verandering om te gaan? Of liever nog, de verandering als van nature te maken.

Effortless Agile aanpak

Geen organisatie is hetzelfde, er is dan ook niet één geschikte blauwdruk voor een succesvolle agile transformatie. Samen bekijken we op basis van de strategie, de uitdagingen voor jouw organisatie of afdeling. Een quick scan toetst de huidige processen aan de waardes en principes van het Agile manifest. Op basis van de verzamelde informatie ontvang je een roadmap. Deze roadmap toont de stappen die genomen moeten worden en welke middelen hiervoor nodig zijn, bijvoorbeeld workshops, trainingen, teamtrajecten en/of coaching. Daarnaast natuurlijk ook de verwachte tijdlijn, benodigde resources, verwachte resultaten en mogelijke risico’s.

Vervolgens zorgt Qhuba er samen met de organisatie voor dat deze roadmap ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Onze Agile trajecten kenmerken zich door een ‘Think Big, Start Small‘- instelling. Zo kan een grote transitie met weinig wrijving plaatsvinden. De trajecten worden ondersteund door scrum masters, product owners, agile coaches en/of agile projectmanagers uit ons eigen netwerk. Door hands-on begeleiding, pro-actieve kennisdeling en frequente terugkoppeling aan de stakeholders worden de nieuwe processen op een vloeiende manier geïmplementeerd. Wij zetten in op persoonlijke groei boven opgelegde organisatorische verandering. Hierdoor zijn de betrokkenen meer bereidwillig om daadwerkelijk met de nieuwe manier van werken aan de slag te gaan. Hierbij is een actieve bijdrage vanuit het management een essentiële factor. Lead by example.

Dankzij Agile een volledig flexibele organisatie

Qhuba’s Effortless Agile levert niet enkel de kennis en processen voor transformatie, maar implementeert het op zo’n manier dat de organisatie na een succesvolle transformatie zelf in staat is om op een effectieve manier te blijven evolueren. Verandering is dan niet meer een uitdaging, maar een natuurlijke staat van zijn. Een volledig flexibele organisatie die sterk genoeg is om met grote uitdagingen om te gaan. Dit zal je terug zien in productiviteit, innovatie en klanttevredenheid. Bovenal hebben werknemers de benodigde kennis, verantwoordelijkheid en inspiratie om jouw organisatie ook in de 21e eeuw te laten groeien.

Wil je sparren over de mogelijkheden van Effortless Agile voor jouw organisatie? Neem contact op met Sebastiaan Vlamings.


Meer artikelen