Portfolio

Om de samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de strategie-executie helder te maken, hebben wij het SCOPE-model geïntroduceerd, een acroniem voor Strategie – Context – Organisatie – Portfolio – Executie.

Na de vorige stappen: strategie, context en organisatie kan de organisatie overgaan tot de volgende stap, die van het maken van een portfolio met heldere businesscases, planning en het organiseren van funding. De projecten zullen in belangrijke mate agile worden uitgevoerd.

Qhuba practices die hierbij kunnen helpen zijn:

Lean & Agile Projectmanagement

De meeste organisaties die processen gaan digitaliseren, springen naar de selectie en implementatie van een pakket zonder eerst uitgebreid stil te staan bij de processen. Wie deze stap overslaat, laat kansen liggen. Qhuba werkt daarom altijd vanuit het Lean Six Sigma gedachtengoed. Dit integreert twee belangrijke verbetermethoden voor processen: Six Sigma (beter en foutloos werken) en Lean (sneller en efficiënter werken). Door deze principes toe te passen, komt er bovendien steeds meer kwantitatieve informatie over de processen beschikbaar die organisaties kunnen gebruiken om procesverbeteringen door te voeren (process mining). Tegelijkertijd neemt de toegevoegde waarde van mensen in processen toe, omdat eenduidige beslissingen en repetitieve taken worden geautomatiseerd. Ook zorgen we ervoor dat projecten Agile worden uitgevoerd, wat de snelheid en wendbaarheid van de organisatie verder ten goede komt.

Programma & Portfolio Management (PPM)

Een te groot deel van de strategische initiatieven van organisaties faalt vanwege een matige aansluiting van het project op de organisatiestrategie, te weinig flexibiliteit of trage besluitvorming door een stroperige cultuur. Een matige alignment tussen top en werkvloer zorgt er tot slot voor dat de strategie nooit tot uitvoer wordt gebracht.

Kortom, slechts weinig organisaties zijn ‘project capable’. De meeste bedrijven hebben moeite om structuur, eenvoud en agility aan te brengen in projecten. En aandacht voor continue verbetering ontbreekt vaak. Qhuba levert portfolio-, programma- en projectmanagers die er niet alleen voor zorgen dat een project aansluit bij de businessdoelstellingen en succesvol binnen budget en tijd wordt afgerond, maar tegelijkertijd ook vaardigheden over project- en programmamanagement aanbrengen in de klantorganisatie, zodat zij in de toekomst in staat zijn om projecten zelfstandig succesvol te managen. In House of onsite trainingen in onder andere MSP en Prince2 zijn ontwikkeld om zowel Qhubanen als medewerkers van klanten deze kennis bij te brengen.

Benieuwd op welke manieren Qhuba organisaties nog meer van dienst kan zijn? Neem direct contact met ons op!

3

ORGANISATIE

5

EXECUTIE