Lean Project Management

Creëer een efficiënt en flexibel opererende organisatie door middel van Agile werken

Het gebruik van Scrum en Agile als projectaanpak om apps en andere software te ontwikkelen, neemt toe. Niet zo gek, want deze methodes hebben hun wortels in het Lean domein, met als doel: het bereiken van optimale klanttevredenheid door middel van een efficiënt en flexibel opererende organisatie – je eigen organisatie.

Ondertussen gaan de ontwikkelingen binnen de ICT in sneltreinvaart verder en loop je als organisatie risico’s, wanneer:

  • de ICT niet voldoende dienstbaar gemaakt is aan het functioneren van de organisatie
  • het vermogen van de ICT organisatie onvoldoende is om mee te bewegen met actuele ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, schuivende panelen van regelgeving en veranderende marktomstandigheden

Toch blijft er behoefte aan een visie en strategie die ook op lange termijn houdbaar en bewezen efficiënt is. Helaas passen methodes als Scrum en Agile niet op ieder ICT project en is de ‘degelijkheid’ van Prince2 niet meer van deze tijd, door de zware claim die deze bureaucratische aanpak op je organisatie legt. De vraag is dan ook, welke aanpak op langere termijn robuust is, de klantfocus als uitgangspunt heeft, flexibel is en efficiënt en snel werkt.

Qhuba’s Lean Project Management aanpak

  • Het vanaf de start betrekken van de eindgebruiker bij het definiëren van het eindproduct, werpt zijn vruchten af in de verdere loop van het traject en leidt tot partnering met de klant
  • Parallel kan worden begonnen met het inrichten van de Team Room of ‘Obeya’, het samenstellen van het projectteam, het opstellen van de planning en het visualiseren van status en voortgang
  • In de organisatie van het project wordt met zaken die iteratief ontwikkeld kunnen worden anders omgegaan, dan met zaken waarvan het detailontwerp vóór aanvang van de ‘bouw’ gereed dient te zijn
  • Projectplan, rapportages en communicatie worden zoveel mogelijke gevisualiseerd.
  • Bij afwijkingen wordt direct afgestemd over de te volgen strategie/aanpak
  • Teams werken met een optimaal zelf-oplossend vermogen

Resultaat van Lean Project Management

Door, onder meer, bij de start van het project de eindgebruiker als partner te betrekken bij de definitie van het eindproduct, wordt de opdrachtgever (vaak niet de eindgebruiker) ontzorgd. Daarmee is de kiem gelegd om ook verder in plaats van als klant en leverancier, als partners op te trekken – de voedingsbodem voor verdere ontzorging. Door à la minute de status middels visualisatie weer te kunnen geven heb je als opdrachtgever optimaal inzicht en kan direct ter zake worden gekomen indien zich afwijkingen voordoen. Door gebruik te maken van Lean Project Management is een tijdwinst van 20% geen uitzondering, met een oplevering binnen budget.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.


Meer artikelen

Auteur

Lucas van Manen Lucas.vanManen@qhuba.com - 06-2667 5800 - LinkedIn