Disruptieve Digitale Transformatie

Digitale transformatie is voor elke organisatie onontkoombaar, echter verstaat iedereen wat anders onder digitale transformatie. De Qhuba practice Disruptieve Digitale Transformatie (DDT) kijkt bij een digitale transformatie verder dan slechts een automatiseringsslag of kostenreductie en zoekt juist naar nieuwe businessmodellen of omzetkansen voor de organisatie.

Technologie bepaalt het tempo voor de transformatie

Technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Hierdoor dreigt in elke markt de mogelijkheid dat een start-up uit een onverwachte hoek komt en binnen enkele maanden de hele markt omgooit. Of dat een bekende concurrent sneller inspeelt op de nieuwe technologische mogelijkheden en een groter marktaandeel veroverd.  Om hierop te kunnen anticiperen en een innovatieve organisatie neer te zetten die de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien heeft Qhuba de practice Disruptive Digitale Transformatie opgericht.DDT cirkel

Jezelf en je business model compleet vernieuwen of ‘opnieuw uitvinden’ is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Veel bedrijven zien de legacy systemen en de bijbehorende werkdruk alleen maar toenemen. Daarnaast ontbreekt een echte digitale visie vaak, waardoor het voor niemand duidelijk is waar ze precies naar toe aan het werken zijn. Binnen een Digitale Business Strategie zijn een drietal business bouwblokken van belang: People, Processes en Technology. Deze laatste factor zal het tempo van de transformatie gaan bepalen, maar voor het volledig uitnutten van de nieuwe strategie moeten de mensen en de processen wel mee kunnen veranderen, daarom werkt DDT nauw samen met de andere practices van Qhuba waaronder Change Management en Interim Professionals.

Aan de slag met nieuwe businessmodellen

Een digitale visie start met het bepalen van de purpose van de organisatie, een stip op de horizon bepalen, “Waar willen wij als organisatie over 5 tot 10 jaar staan?”. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige staat van de organisatie. Hiervoor maakt DDT gebruikt van een Digital Maturity Assessment. Dit assessment wordt afgenomen onder diverse stakeholders en maakt duidelijk waar de organisatie staat qua innovatiecultuur, IT structuren en flexibiliteit. Vervolgens wordt gekeken naar de markt waar de organisatie zich in bevindt en de (mogelijke) technologische ontwikkelingen waar op ingespeeld kan worden. Dit rapport vormt vervolgens de basis voor de workshops om nieuwe businessmodellen te verkennen en op te zetten.

Tijdens deze workshops gaat de DDT practice samen met de organisatie aan de slag met onder andere Design Thinking; een creatieve methodiek om de grenzen van het mogelijke in een workshop op te zoeken. Met de eerder opgestelde purpose in het achterhoofd wordt gezamenlijk gebouwd aan een digitale visie, plus een bijbehorende digitale roadmap waarbij de klant centraal staat. Een digital roadmap die niet alleen rekening houdt met de klant maar tevens privacy, time-to-market én Architectuur combineert. In een aantal workshops wordt samen met verschillende stakeholders een onconventionele customer journey opgezet op basis van vernieuwende digitale technologische mogelijkheden. “Wat nu als alles mogelijk zou zijn, wat zouden we dan doen?” is de vraag die centraal staat in deze workshops. De enige regel die gehanteerd wordt is dat het idee legaal, transparant en ethisch verantwoord moet zijn.

Qhuba’s DDT stelt de complete digitale strategie, roadmap en het purpose statement op samen met de organisatie. Alle nieuwste digitale technieken passeren de revue en de scenario-gedreven businessmodellen worden doorberekend op kwalitatieve en kwantitatieve voordelen voor de klant en voor de organisatie. Natuurlijk blijft het niet bij workshops en rapporten, maar worden er daadwerkelijk werkende prototypes en mock-ups opgeleverd. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van beproefde Agile methoden, wat de time-to-market verder versneld.

Een flexibele en innovatieve organisatie met Disruptieve Digitale Transformatie

Met de hulp van DDT krijgt de organisatie inzicht in nieuwe technologische mogelijkheden en ontwikkelt het een eigen purpose, digitale visie en strategie. Vervolgens wordt gestart met de implementatie van de digital roadmap. Uiteindelijk zorgt DDT ervoor dat ook na dit traject de organisatie zelf in staat is om met eigen teams het innovatieprogramma zelfstandig en succesvol verder uit te breiden. Op die manier ontstaat een flexibele en innovatieve organisatie die klaar is voor de toekomst.

Meer weten over Qhuba’s Disruptieve Digitale Transformatie aanpak? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning.


Meer artikelen